Výsledky

Vědci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vynalezli nový postup zpracování suroviny pro výrobu stavebních hmot. Jejich metoda je energeticky úspornější a znamená také snížení zátěže životního prostředí.


Zařízení se širokými možnostmi využití vyvinuli vědci a studenti z VUT v Brně. V jeho konstrukci zohlednili moderní technologie a vysoké požadavky na bezpečnost.


Jednoduchost avantgardního uměleckého směru, stylová čistota a praktičnost skandinávského designu. To byly výchozí předpoklady při tvorbě unikátního konceptu stolní lampy. Při druhém podobném projektu to naopak byla inspirace nejnovějšími hi-tech trendy.


Že lze zásadním způsobem pozměnit design tak vysoce účelových zařízení, jakými jsou průmyslové stroje, prokázali zaměstnanci a studenti Ústavu konstruování z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.


Vynález magnetické zpětné klapky pro rychlé vypuštění vody z nádrže, který je uplatňován u vertikálních kořenových čistíren odpadních vod, má v současné době již své uplatnění v praxi - VUT uzavřelo licenční smlouvu s firmou ASIO, spol. s r.o, která jej uvádí jako první zařízení takového typu na trh v České republice. 


Zřejmě každý zodpovědný řidič si uvědomuje důležitost správného fungování tlumičů odpružení svého vozidla. Dosavadní metody technické diagnostiky ovšem nejsou jednoduché. U mnoha metod je potřeba použití složitých a drahých přístrojů. Proto i zde se začíná využívat nových a modernějších metod, které jsou mnohem efektivnější, jednodušší a navíc často levnější.