Magnetická zpětná klapka v uzavřeném stavu

Mladý vědec vynalezl zařízení k automatickému vypuštění vody z nádrže


Vynález magnetické zpětné klapky pro rychlé vypuštění vody z nádrže, který je uplatňován u vertikálních kořenových čistíren odpadních vod, má v současné době již své uplatnění v praxi - VUT uzavřelo licenční smlouvu s firmou ASIO, spol. s r.o, která jej uvádí jako první zařízení takového typu na trh v České republice. 

 Magnetickou zpětnou klapku pro rychlé vypuštění vody z nádrže (např. jímky, šachty), při dosažení definované hladiny vynalezl mladý vědec z Ústavu vodního hospodářství krajiny FAST VUT v Brně, Ing. Michal Kriška, Ph.D. Zařízení představuje jednoduché a finančně nenáročné provedení automatického vypouštěcího systému, které je nutné pro spolehlivě fungující nově vyvíjené typy vertikálních kořenových čistíren odpadních vod, pulzně vypouštěné horizontální kořenové čistírny, nalezne ale uplatnění v oblasti všech typů čištění odpadní vody filtrací, u malých vodních elektráren, ve spojení s instalací malých čerpadel či při potřebě nepravidelného zvýšení průtoku (např. zahradní jezírka).

O kořenových čistírnách odpadních vod nejspíše v dnešní době slyšel každý. Zároveň všichni tuší, že se jedná o filtraci vody štěrkovým materiálem, na jehož povrchu rostou mokřadní rostliny. Kdo do problematiky vidí více, dozvídá se o nízké čistící účinnosti takových systémů. Pokud se ale na kořenové čistírně využije vynalezené zařízení k pulznímu ovládání, zvýší se účinnost kořenové čistírny ve většině sledovaných parametrů na 93 – 98 %.

Výhodou uplatnění vynálezu je nejen výrazně zvýšená čistící účinnost systémů kořenových čistíren, ale také minimální provozní náklady – zařízení pracuje bez nutnosti zapojení elektrické energie, nevyžaduje obsluhu, je vyrobeno z odolných materiálů a předpokládá dlouhodobý bezporuchový provoz, což mj. dokládají výsledky z několika poloprovozních zkoušek.

Zařízení je realizováno jako magneticky uzavřená zpětná klapka zapojená na krátkém vypouštěcím potrubí. Na uzávěru klapky je umístěn permanentní magnet, přitahován magnetickou silou k druhému magnetu, připevněnému k odtokovému potrubí. Při zvyšování úrovně vodní hladiny je zpětná klapka uzavřena a pomocí magnetů dostatečně utěsněna i při nízké úrovni hladiny. Na vnějším okraji zpětné klapky je provedeno konzolové uchycení, na které je připevněno táhlo plováku. 

Při postupném zvyšování hladiny vody v nádrži až pod úroveň hlavního plováku je klapka uzavřena. V okamžiku, kdy hladina dosáhne úrovně plováku, dochází k překonání magnetické a hydrostatické síly uzavřené klapky silou vztlakovou a dojde k prudkému vyzdvižení plováku směrem vzhůru k hladině. Táhlo zároveň zajistí otočení pevného tělesa, tvořeného konzolovitým uchycením, zpětnou klapkou a magnetem. Následovné oddálení magnetů způsobí otevření zpětné klapky. Otevření uzávěru zpětné klapky má ve stejný okamžik vliv na postupné snižování hladiny vody v nádrži. Aby nedošlo k nechtěnému uzavření zpětné klapky ještě před úplným vypuštěním na minimální úroveň hladiny, je na tělese tvořeném zpětnou klapkou, magnetem a konzolovitým uchycením připevněno plovákové těleso, zajišťující plování uzávěru zpětné klapky tak, aby bylo co nejdéle umožněno vypouštění vody z nádrže.

Všechny kovové části (konzola pro permanentní magnet, magnety, konzola a táhlo) jsou realizovány buď z materiálu nepodléhajícím korozi, nebo jsou povrchově chráněny nátěrem nebo epoxidovou pryskyřicí.

Vynález, který vznikl jako výsledek projektu TAČR č.TA02021032 – „Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů“ je chráněn českým užitným vzorem.  V současné době má již VUT uzavřenu licenční smlouvu s firmou ASIO, spol. s r.o. (  http://www.asio.cz/cz/as-pulz), která uvádí jako první zařízení takového typu na trh v České republice. Pokud se účinnost zařízení dostane do povědomí odborné veřejnosti, lze očekávat široké uplatnění u všech nově realizovaných kořenových čistíren v České republice, které se tím stanou adekvátní konkurencí pro klasické čistírny odpadních vod.

S přispěním ing. Jany Hodné

 


FaLang translation system by Faboba