Výsledky

Lidské životy v horských lavinách, závalech půdy či ve zřícených budovách může již brzy zachraňovat nový vynález týmu vědců z VUT v Brně. Robotická platforma funguje bez asistence lidského činitele přítomného v zasažené lokalitě, což činí zařízení unikátní. Robot využívá propojení nejmodernějších technologií senzorických systémů.


Vědci z Fakulty stavební VUT v Brně navrhli kombinované zařízení k výrobě plastových vzorků. Jako metodu použili tlakové lisování za kombinovaného ohřevu a chlazení. Tato metoda má výhodu v tom, že použitá válcová forma je rozebíratelná a má speciální systém chlazení a tak odpadá problém při vyjmutí vyrobeného vzorku. Metoda je vyzkoušena pro laboratorní použití při výrobě vzorků kompozitních plastů.


Tým vědců FEKT VUT v Brně se zaměřil na vylepšení metody zjišťování přítomnosti dalších látek v plynném prostředí, která je využívána například v řadě průmyslových odvětví, vojenství, toxikologii, farmacii, potravinářství atd.


Kluzná ložiska se obecně vyznačují jednoduchou konstrukcí, malými provozními vibracemi a nízkým hlukem. V současné technické praxi se však ukazuje, že ne vždy jsou předpoklady o nízkých provozních vibracích a hluku naplněny.


Nové složení hořákové hlavy nalezli vědci z Fakulty chemické VUT v Brně. Jedná se o materiálové řešení části hořáku, která je při použití v praxi vystavena jednak vysokým teplotám a dále i vlivu působení různých látek, při spalování.


Odborníci konstrukce čerpadel na celém světě trvale hledají cesty, jak zvýšit účinnost a prodloužit životnost, ale zároveň snižovat či alespoň nezvyšovat konstrukční náročnost svých produktů.