Výsledky

Na Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební, VUT v Brně vznikl návrh zařízení, které umožní sledovat přetvoření jemnozrnných betonů a malt. Původcem tohoto zařízení za VUT je prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.,společně s kolegou Jaroslavem Šefcem, který se podílel jednak na vývoji zařízení a sám vyrobil prototyp. 


Operace očí je nesmírně náročný chirurgický zákrok. Velmi náročná je také pooperační fáze, kdy jsou kladeny vysoké nároky na klidový režim závislý na poloze hlavy, protože oko nelze jinak fixovat. Vědečtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií vyvinuli ve spolupráci s Oční klinikou FN Brno zařízení, které tuto problematiku řeší.


Lidské životy v horských lavinách, závalech půdy či ve zřícených budovách může již brzy zachraňovat nový vynález týmu vědců z VUT v Brně. Robotická platforma funguje bez asistence lidského činitele přítomného v zasažené lokalitě, což činí zařízení unikátní. Robot využívá propojení nejmodernějších technologií senzorických systémů.


Vědci z Fakulty stavební VUT v Brně navrhli kombinované zařízení k výrobě plastových vzorků. Jako metodu použili tlakové lisování za kombinovaného ohřevu a chlazení. Tato metoda má výhodu v tom, že použitá válcová forma je rozebíratelná a má speciální systém chlazení a tak odpadá problém při vyjmutí vyrobeného vzorku. Metoda je vyzkoušena pro laboratorní použití při výrobě vzorků kompozitních plastů.


Tým vědců FEKT VUT v Brně se zaměřil na vylepšení metody zjišťování přítomnosti dalších látek v plynném prostředí, která je využívána například v řadě průmyslových odvětví, vojenství, toxikologii, farmacii, potravinářství atd.


Kluzná ložiska se obecně vyznačují jednoduchou konstrukcí, malými provozními vibracemi a nízkým hlukem. V současné technické praxi se však ukazuje, že ne vždy jsou předpoklady o nízkých provozních vibracích a hluku naplněny.