Zařízení pro měření  tlakového dotvarování betonu

Zařízení pro měření tlakového dotvarování betonu


Na Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební, VUT v Brně vznikl návrh zařízení, které umožní sledovat přetvoření jemnozrnných betonů a malt. Původcem tohoto zařízení za VUT je prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.,společně s kolegou Jaroslavem Šefcem, který se podílel jednak na vývoji zařízení a sám vyrobil prototyp. 

Předností nového zařízení je, že oproti běžným zařízením dokáže vyvinout mnohem vyšší tlak, který je potřebný pro testování vysoce kvalitních betonů (ozn. HSC, HPC). Další výhodou testovacího zařízení je jeho malá velikost a také možnost využití rozměrově menších vzorků oproti dosavadním metodám. Těchto předností lze využít ve zkušebnách a laboratořích.

Životnost betonových konstrukcí je ovlivněna celou řadou různých faktorů. Jedná se zejména o jeho složení, způsob vyztužení., ale také o vnější faktory jako je např. prostředí, kde je materiál použit a samozřejmě čas. Chování materiálů a konstrukcí, které je těmito faktory ovlivněno se sleduje již během procesu tuhnutí betonu (např. vznik a rozvoj trhlin), ale také po celou dobu jejich životnosti. Nejdůležitější parametry betonů jsou pevnost v tlaku a pevnost v tahu ohybem.

Problémem zejména u velkých betonových konstrukcí je deformace způsobená vlivem vnějšího zatížení (dotvarování betonu). Přesněji řečeno je dotvarování reologická vlastnost materiálu, charakterizující míru stlačení materiálu v důsledku dlouhodobého působení tlaku (tlakové síly). Deformace po odtížení zůstává částečně nevratná a představuje hodnotu dotvarování, která je důležitým údajem především u konstrukcí z předpjatého betonu, kdy se s touto hodnotou počítá v návrhu předpětí i ve statickém výpočtu.

obr do textu

Obr. 1 Pohled z boku na zařízení pro měření tlakového dotvarování betonu v částečném řezu
3 - pákový nosník, 20 - pružina, 40 - měřený vzorek

Právě pro zkoušení této vlastnosti betonů a malt bylo navrženo uvedené zařízení. Známé zkušební přípravky vyžadují velkou sílu na předepnutí pracovní pružiny. Tato zařízení nejsou navíc schopna vyvinout dostatečně velkou přítlačnou sílu potřebnou pro zatěžování zkušebních trámců připravených z vysoce pevných betonů (HSC) a betonů s vysokými užitnými vlastnostmi (HPC). Systém nového zařízení navržený prof. Adámkem ve spolupráci s panem Šefcem využívá spojení stlačené vinuté pružiny a pákového nosníku, čímž je přítlačná síla třikrát znásobena. Předností tohoto nového zařízení je jeho malá velikost (cca 290 mm x 140 mm x 20 mm), tedy nižší spotřeba materiálu na výrobu celého zařízení a tedy i cena. Běžné zařízení, které také pracuje na principu páky, má nesrovnatelně větší rozměry (běžně zabírá i celou místnost).  Zařízení lze s výhodou použít pro měření dotvarování jemnozrnných betonů a malt s maximální velikostí zrna 8 mm. Využití nového zařízení je předpokládáno ve zkušebních laboratořích.

Zařízení je chráněno užitným vzorem

Zdroj úvodního ilustračního obrázku: commons.wikimedia.org
Zdroj obrázku v textu: archiv autorů užitného vzoru


FaLang translation system by Faboba