Výsledky

Nový materiál s atributy geopolymeru vynalezli vědci z Fakulty chemické, Vysokého učení technického v Brně.


Ventilační turbíny, jejich vývojem se na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně zabývá doc. Malášek, zajišťují jak kvalitnější větrání budov, tak i významné úspory tepla v budovách během zimního období.


Tým z výzkumného centra CEITEC VUT, které v loňském roce získalo Zlatou medaili Mezinárodního strojírenského veletrhu za mobilní laboratoř, letos v rámci MSV představí BURNER-RIG test (Jet-test), který vyvinuli vědci pro stanovení gradientu teplot, životnosti a odolnosti nově vyvíjených materiálů a povlaků pro vysokoteplotní aplikace, které se přednostně využívají v letectví a energetice.


Nabíjecí invertor, který představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, je napájen z třífázové sítě a poskytuje výstupní napětí 480 V a proud až 100 A. Umožňuje tedy plné výkonové využití běžné třífázové zásuvky 63 A.


S novou minimálně invazivní metodou léčby primárních a sekundárních nádorů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.


Jedním z exponátů, které na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 představí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, je nízkoprofilová štěrbinová anténa na základě vlnovodu integrovaného do substrátu, která má podobnou vyzařovací charakteristiku jako čtvrtvlnný monopól.