Výsledky

Podat mezinárodní patentovou přihlášku není tak složité, ale dotáhnout patentové řízení až do zdárného konce, to vyžaduje spoustu trpělivosti, komunikace s patentovými kancelářemi a v neposlední řadě také sponzora, jste-li výzkumná organizace. VUT v Brně se ve spolupráci se společností TESCAN ORSAY HOLDING a.s. podařilo překonat všechny nástrahy patentového řízení a připsat si na své konto další úspěch na poli zahraniční patentové ochrany – udělený čínský patent.


Kanalizační systémy zabezpečují rychlé a účinné odvádění splaškových a dešťových vod již několik desítek let.  Materiály kanalizačních trub a šachet za léta provozu erodují a dochází tak k poruchám, které je nutné řešit.
 

Nevíte jakou hmotu použít pro utěsnění zvodnělých zemních horizontů? Jedině takovou, která odolá rozplavení! S touto novou hmotou je možné vytvořit plně funkční těsnící blok i pod hladinou podzemní vody.


Dnešní doba klade stále vyšší požadavky na materiály, aby byly pevnější, houževnatější, apod. S rozvojem materiálů jde dopředu i rozvoj obráběcích nástrojů tak, aby se zlepšovaly nejen vlastnosti materiálů, ale i přesnost a kvalita jejich opracování. Vysoké učení technické v Brně rozhodně nezůstává stranou od tohoto vývoje.


Jakkoliv jsou beton a jeho významná složka cement materiály veskrze tradiční, stále lze jejich vlastnosti vylepšovat.


Všichni stavební experti znají splétaná stavební lana. Všichni také vědí, že není možné tato lana zatěžovat ohybem. Vědci z Fakulty stavební přišli na nové řešení - jak dodržet i při vysokém ohybu a dynamickém namáhání konstrukce konstantní pevnost.