Výsledky

Kvalita ovzduší, které dýcháme, je celosvětovým tématem, vždyť to, co dýcháme, ovlivňuje zdravý vývoj každého jedince. A jistě každému záleží na jeho zdraví. Látky znečišťující naše ovzduší nejčastěji pochází z automobilových emisí, průmyslových spalovacích procesů, jsou přítomny v cigaretovém kouři, v podlahovinách, kobercích, oblečení, v syntetických lepidlech, mořidlech a lacích, čisticích prostředcích či kosmetice. Takové látky jsou nejškodlivější především v uzavřených prostorech, jako jsou pracoviště, rodinné domy a dětské pokoje.


V současnosti, kdy hlavní úlohu hraje výzkum a vývoj, jsou kladeny vysoké požadavky na laboratorní přístroje, jejich přesnost, rychlost a v neposlední řadě i mobilitu. Ve Středoevropském technologickém institutu  CEITEC bylo vyvinuto jedinečné zařízení pro chemickou a biochemickou analýzu kapalin tzv. Nanopotenciostat. Toto zařízení vzniklo v rámci projektu VUT Molekulární biotechnologie, kde garantem je doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.


Při své práci často slýchávám dotaz „Jak může určitá společnost spolupracovat s VUT v Brně?“ Postupně tak odhaluji, že je u nás spousta firem, které netuší, že s univerzitou se dá spolupracovat i jinak, než jen vypsáním závěrečné práce pro studenty. Přístup k vědě se na univerzitě stále vyvíjí a je ovlivněn i dotacemi z Evropské unie. Právě tyto dotace nám pomohly dovybavit laboratoře a zřídit nová výzkumná centra. 


Zaměstnanci a studenti Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně vytvořili nový design dvou typů skenerů. Zároveň přitom vylepšili i některé z jejich vlastností.


Na Ústavu stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební, VUT v Brně vznikl návrh zařízení, které umožní sledovat přetvoření jemnozrnných betonů a malt. Původcem tohoto zařízení za VUT je prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.,společně s kolegou Jaroslavem Šefcem, který se podílel jednak na vývoji zařízení a sám vyrobil prototyp. 


Operace očí je nesmírně náročný chirurgický zákrok. Velmi náročná je také pooperační fáze, kdy jsou kladeny vysoké nároky na klidový režim závislý na poloze hlavy, protože oko nelze jinak fixovat. Vědečtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií vyvinuli ve spolupráci s Oční klinikou FN Brno zařízení, které tuto problematiku řeší.