Výsledky

Jakkoliv jsou beton a jeho významná složka cement materiály veskrze tradiční, stále lze jejich vlastnosti vylepšovat.


Všichni stavební experti znají splétaná stavební lana. Všichni také vědí, že není možné tato lana zatěžovat ohybem. Vědci z Fakulty stavební přišli na nové řešení - jak dodržet i při vysokém ohybu a dynamickém namáhání konstrukce konstantní pevnost.

Správné chlazení kovových povrchů při výrobě polotovarů není jen tak. Skrývá se za tím hledání vhodného typu trysky, průtoku a vzdálenosti trysky od chlazeného povrchu. Aby toho nebylo málo, tak svou důležitou roli zde hraje materiál a tvar chlazeného povrchu. Najít optimální parametry pro konkrétní chladící sekci je poměrně složitá věda. Na VUT se touto problematikou zabývá Laboratoř přenosu tepla a proudění. Dosud se snažili upravit množství dopadající vody pomocí volby typu trysek a jejich rozložením kolem chlazeného povrchu. Tentokrát však na to šli trochu jinak.


Cihlářské zboží je vnímáno jako technická záležitost, ale jeho výchozí suroviny jsou přírodní. Na snížení vlivu jejich nedokonalostí na konečný produkt se zaměřili vědci z VUT v Brně.


Toto nové technické řešení se týká spárovací hmoty s proměnným modulem pružnosti, která je s výhodou určena zejména pro sanaci pískovcového zdiva, resp. vyzdívek tunelových staveb.

Obrábění kovů si zakládá na přesném opracování materiálu. Co ale dělat, když se nástroj vychyluje od nastavených souřadnic při záběru třísky? Chyba může být v přesnosti chodu vřetene. Ovšem jak to ověřit?