Injektáž pod vodou? Je to možné!

Injektáž pod vodou? Je to možné!


Nevíte jakou hmotu použít pro utěsnění zvodnělých zemních horizontů? Jedině takovou, která odolá rozplavení! S touto novou hmotou je možné vytvořit plně funkční těsnící blok i pod hladinou podzemní vody.

Novou, zcela inovativní technologii řešení injektáže odolné vůči rozplavení prostřednictvím speciální injektážní směsi vynalezl tým vědeckých pracovníků VUT v Brně, z Fakulty stavební, složený z doc. Ing. Ivaila Terzijského, CSc, z Ústavu betonových a zděných konstrukcí a pánů Ing. Jiřího Boštíka, Ph.D., doc. Ing. Lumíra Míči, Ph.D. z Ústavu geotechniky.

Uvedená injektážní hmota s výhodou řeší utěsnění propustného zemního horizontu, kde může kvůli proudící podzemní vodě dojít k nedostatečně kvalitnímu utěsnění. Toto může následně vést k erozi zemního tělesa, případně až k jeho zborcení.

injektaz

Obrázek č. 1: Provádění injektáže na zemní sypané hrázi (zdroj casopisstavebnictvi.cz)

Ostatní současná řešení injektáží s cílem utěsnění propustných horizontů jsou dosahována buď modifikací technologického postupu, což ale znamená často komplikovaný a technologicky náročný proces či modifikací receptury, což s sebou ale nese několik úskalí. Jedná se např. o nižší pronikací schopnosti těchto hmot (při modifikaci pohyblivosti injektážní hmoty), zdánlivě rychlé tuhnutí směsi, přičemž však lze toto zpevnění opět zvrátit (při využití tixotropních přísad pro snížení viskozity směsí) či nedostatečně širokou dostupnost přísad (při modifikaci vyšší dávkou aktivnějšího cementu nebo dalšími speciálními přísadami) apod.

Všechny tyto nedostatky řeší nová injektážní suspenze, která díky svému speciálnímu složení dosahuje takových vlastností, že je zajištěno úplné nebo alespoň částečné omezení fyzikálně-mechanického negativního působení podzemní vody v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Směs začne po vyplnění volného či zvodnělého prostoru rychle tuhnout a tvrdnout. Popsaný vynikající sanační geokompozit dosáhne v krátké době takové pevnosti, že již není narušitelný proudící podzemní vodou. Předem definovatelné chování hmoty je dosaženo vhodným složením injektážní směsi, kterou tvoří mimo hydraulického pojiva, kombinovaného stabilizátoru suspenze a tixotropující přísady i látka urychlující tuhnutí a tvrdnutí suspenze.

injektaz2

Obrázek č. 2: Složité realizace injektáží pod vodní hladinou (zdroj silnice-zeleznice.cz)

 Jednou z hlavních výhod nové injektážní směsi je zejména rychlost procesu tuhnutí, což je doprovázeno zároveň rychlým tvrdnutím. Právě tyto dva faktory jsou předpokladem ke spolehlivějším aplikacím, kdy se realizátor injektáže nemusí obávat poruch, způsobených vyplavováním nebo deformací vlivem pomalého procesu "uzrávání" směsi.

karluvmost

Obrázek č. 3: Štětové stěny jako doprovodný prvek stabilizace stavebních konstrukcí (zdroj zakladani.cz)

Při aplikaci injektážní směsi je možné dosáhnout poměrně rychle vysokých pevností, deklarovaných při současných technologických postupech až za dlouhou dobu. Nelze opomenout, že směs je odolná vůči podzemní vodě a rozplavování částic směsi vlivem proudění podzemní vody.

Speciální injektážní směs je v současné době chráněna užitným vzorem. s názvem "Rychlovazná silikátová injektážní směs odolná vůči rozplavení".


FaLang translation system by Faboba