Monitorovací jednotka

Vědci z VUT v Brně usnadňují rekonvalescenci pacientům po operaci oka

20. 01. 2015

Operace očí je nesmírně náročný chirurgický zákrok. Velmi náročná je také pooperační fáze, kdy jsou kladeny vysoké nároky na klidový režim závislý na poloze hlavy, protože oko nelze jinak fixovat. Vědečtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií vyvinuli ve spolupráci s Oční klinikou FN Brno zařízení, které tuto problematiku řeší.

 Vývoj řady mikrochirurgických nástrojů a způsobů jejich aplikací umožnil v posledních letech zásadní rozvoj metod nitrooční chirurgie. Hlavním trendem je miniinvazivní přístup, který spolu s dalšími novými technologiemi umožňuje mimo jiné šetrné řešení onemocnění zadního segmentu oka, především sítnice. Při některých vitrektomických operacích je jejich zdárný výsledek zásadně závislý na pooperačním vývoji a dodržení nezbytných zásad rekonvalescence. V horizontu dnů je třeba zajistit pokud možno neměnnou polohu oka. Samostatné polohování oka ovšem není řešitelné. Využitím pooperačního otoku okohybných svalů, který zajistí nehybnost oka vůči hlavě, lze požadovaného výsledku docílit stabilizací polohy hlavy pacienta. Dosažení uspokojivých výsledků pouze na základě vůle pacienta je ovšem velmi obtížné. Správnou polohu hlavy pacienta je proto nutné zajistit její fixací. Dosavadní metody fixace na různá sedátka či lehátka jsou ovšem pro pacienta značně diskomfortní.

Doc. Ing. Jiří Rozman CSc., Ing. Petr Čech, Ing. Martin Čížek Ph.D. a Ing. Jiří Dlouhý, všichni z Ústavu biomedicínského inženýrství, spolu s MUDr. Igorem Víchou, Ph.D., navrhli a zkonstruovali zařízení, které umožňuje zcela nový přístup k léčbě v pooperační fázi. Monitoruje polohu hlavy pacienta v každém okamžiku a v případě její nesprávné polohy, vůči předem nastavené optimální poloze, jej upozorní akustickým signálem. Zároveň ukládá informace o poloze hlavy v pravidelných intervalech do nezávislé paměti, se kterou lze telemetricky komunikovat. Tento způsob sledování umožňuje při hodnocení léčby objektivně od sebe oddělit případné komplikace způsobené chybným držením hlavy a komplikace způsobené jinými klinickými faktory. Navržený systém má zásadní význam jak pro vlastní klinickou praxi, tak pro komfort pacienta v pooperačním období.

kom jedn

Obrázek č. 1: Komunikační jednotka

Ve spolupráci s Centrem transferu technologií  VUT v Brně jsou jak funkční vzorek - prototyp „Systému pro monitorování polohy hlavy pacienta“ (podrobnosti zde), tak i celá sestava s monitorovací jednotkou, nadřazeným počítačem, softwarem včetně prostředků vzájemné komunikace (podrobnosti zde) evidovány jako užitné vzory. Prototyp zařízení byl testován na Oční klinice Fakultní nemocnice Brno. Sestava je vhodná pro všechny klinické aplikace, kde je třeba dlouhodobě monitorovat polohu hlavy pacienta, kromě oftalmologie např. také traumatologie či neurologie.

Zdroj obrázků: archiv autorů užitných vzorů


FaLang translation system by Faboba