Linearizace výkonových zesilovačů

Algoritmy pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů


Nabízené algoritmy představují základní sadu metod pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů pomocí metody číslicového předzkreslení. Jedná se o algoritmy pracující na principu zpětnovazebního systému. Na základě informací ze zpětné vazby dojde k následným výpočtům inverzní charakteristiky a tím ke snížení nelineárních projevů koncového stupně na přenášený signál.

Popis technologie

Pro vysílání radiového signálu potřebují moderní rádiové vysílače výkonový zesilovač. Taková zařízení ovšem bývají často nelineární, což způsobuje zkreslení vysílaného signálu, tedy obtížnější příjem a především dochází k vyzařování do okolních frekvenčních kanálů.

zesilovac

Proto vědečtí pracovníci doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. a Ing. Tomáš Gotthans, Ph.D. z Fakulty Elektrotechniky a Komunikačních Technologií vypracovali sadu algoritmů, který tuto problematiku do značné míry řeší. Podstata řešení spočívá ve využití metod zpracování signálu v základním pásmu, kdy jsou nelinearity způsobené výkonovým zesilovačem kompenzovány číslicovým systémem s adaptací, využívající zpětné vazby z výstupu zesilovače. Tím dochází k výraznému snížení efektů jako jsou vyzařování do postranních kanálů či zkreslení signálu v přenášeném pásmu. Sada algoritmů též obsahuje rutiny pro výpočet koeficientů předzkreslujícího systému různými způsoby (LS, LMS, RLS, Damped Newton method, QR dekompozice,…).

Hlavní výhody

  • zvýšení účinnosti RF zesilovačů
  • výrazné snížení rušení v postranních kanálech
  • nezávislost na platformě, možnost programového přeladění
  • snížení zkreslení signálu (AM-AM, AM-PM, EVM, BER, MER,…)

Ochrana duševního vlastnictví

Technické řešení je chráněno utajením.

Nabídka spolupráce

Nabízíme licenci k užívání SW.


FaLang translation system by Faboba