Na nový způsob rozložení vodičů ve statorovém a rotorovém vinutí trojfázových střídavých strojů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Jejich unikátní řešení přináší výhody v podobě snížení přídavných magnetických ztrát v železe stroje a u motoru snižuje momentové pulsace během jedné otáčky. Navíc v případě synchronního generátoru má způsob vinutí ten účinek, že časový průběh indukovaného napětí má vždy harmonický průběh bez ohledu na tvar budicího rotorového pole.


Nabízené algoritmy představují základní sadu metod pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů pomocí metody číslicového předzkreslení. Jedná se o algoritmy pracující na principu zpětnovazebního systému. Na základě informací ze zpětné vazby dojde k následným výpočtům inverzní charakteristiky a tím ke snížení nelineárních projevů koncového stupně na přenášený signál.


The English version is under preparation.

Toto nové řešení se týká dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra elektromagnetických vln pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění.


At present, solidification towers are cleaned in several ways (mechanically, chemically, or a combination of the two), which bring a range of safety risks that must be safeguarded by strict hygiene and environmental standards. These disadvantages can be resolved using an invention developed in the Faculty of Electrical Engineering and Communication Technologies.


The quality and reliability of the electricity supply is greatly affected by breakdowns in electrical power networks, which must be promptly located and removed as soon as possible. In the case of single-pole breakdowns (connection of one phase and the ground) in ineffectively earthed systems, a ground connection occurs. This breakdown is extremely difficult to localize, which means it takes longer to remedy. We are offering a device which can quickly and precisely find this connection.


The device enables the scanning of two characteristics of the human eye – the iris and retina. The principle of the device lies in combining optics, camera systems and a special handling element inside the device which enables the overall scanning of both characteristics using one compact device.