Na nový způsob rozložení vodičů ve statorovém a rotorovém vinutí trojfázových střídavých strojů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Jejich unikátní řešení přináší výhody v podobě snížení přídavných magnetických ztrát v železe stroje a u motoru snižuje momentové pulsace během jedné otáčky. Navíc v případě synchronního generátoru má způsob vinutí ten účinek, že časový průběh indukovaného napětí má vždy harmonický průběh bez ohledu na tvar budicího rotorového pole.


Nabízené algoritmy představují základní sadu metod pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů pomocí metody číslicového předzkreslení. Jedná se o algoritmy pracující na principu zpětnovazebního systému. Na základě informací ze zpětné vazby dojde k následným výpočtům inverzní charakteristiky a tím ke snížení nelineárních projevů koncového stupně na přenášený signál.


The English version is under preparation.

Toto nové řešení se týká dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra elektromagnetických vln pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění.


Čištění solidifikačních věží probíhá v současnosti několika způsoby (mechanicky, chemicky, kombinací) což obnáší řadu bezpečnostních rizik, které musí být zajištěny přísnými hygienickými a ekologickými normami. Tyto uvedené nevýhody je možné řešit pomocí vynálezu, který vznikl na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.


Kvalitu a spolehlivost dodávky elektrické energie výrazně ovlivňují poruchy v elektrických sítích, které proto musí být včas lokalizovány a co nejrychleji odstraněny. V případě jednopólové poruchy (spojení jedné fáze se zemí) v soustavách neúčinně uzemněných vzniká zemní spojení. Tato porucha je jen velmi obtížně lokalizovatelná, což prodlužuje dobu pro její odstranění. Nabízíme zařízení, které umí toto zemní spojení rychle a přesně vyhledat.


Zařízení umožňuje snímání dvou charakteristik lidského oka – oční duhovku a oční sítnici. Princip tohoto zařízení spočívá v kombinaci optiky, kamerových systémů a speciálního manipulačního prvku uvnitř přístroje, které zajišťují v celku skenování obou charakteristik pomocí jednoho kompaktního zařízení.