Rovnoměrné dávkování odpadní vody na filtrační pole kořenových čistíren odpadních vod nebo její distribuce při závlaze je, zvláště při malých průtocích, často problém.  Pokud navíc není k dispozici přípojka elektrické energie, je řešení o to složitější. Jednoduchý vynález pracovníků z fakulty stavební řeší tento problém.