Nabízený ejektor s možností regulace průtoku může sloužit např. pro odsávání spalin nebo jiných odpadních plynů. Ejektor je vhodný pro čerpání spalin o vysokých teplotách a funguje zároveň jako chladič protékajících plynů.


Multifunkční jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu slouží k ověřování technologií čištění plynů s obsahem např. organických těkavých látek. Hlavní výhodou tohoto zařízení jsou široké možnosti nasazení jak v laboratoři, tak i v praxi v různých pracovních podmínkách, hlavně těžkých chemických provozů.