Traffic shaper je zařízení, které umožňuje vložením do cesty regulovat síťový provoz na základě administrátorem definovaných parametrů. Prototyp zařízení vyvinutý pracovníky CVIS VUT umožňuje zařadit síťový provoz do jednotlivých tříd na které je možno následně aplikovat parametry síťového provozu.