Systém pro optimalizaci jakosti pitné vody

Problémy s úbytkem vody v krajině se významně promítají do nedostatku zásob pitné vody v povrchových i podzemních zdrojích. Provozovatelé, kteří zabezpečují dodávku pitné vody, často apelují na snížení její spotřeby koncovými uživateli. Nižší odběry vody z vodovodní sítě se mohou projevit zhoršením jakosti vody. Toto není pouze fikce, ale skutečnost, která Českou republiku potkává stále častěji. Do budoucna lze očekávat mnohem častější projevy, spojené s kvalitou pitné vody. Vědci z Fakulty stavební a strojní dali síly dohromady a vytvořili opatření proti zhoršování kvality pitné vody.


Ne vždy má zemina, na níž mají probíhat stavební práce, dostatečně dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Jednou z běžně používaných metod pro zlepšení kvality zemního tělesa jsou štěrkové pilíře. Jak ale zajistit kvalitu realizovaných štěrkových pilířů, když neexistuje jednotný systém jejich ověření? Na tuto otázku našli odpověď vědci z Fakulty stavební.


Konstrukce statického zajištění obloukové klenby je schopna pomocí patentově chráněného prostorového uspořádání předpínací výztuže zvýšit zatížitelnost klenbových pásů. Lze ji použít pro betonové i zděné klenby, především pro opravy památkově chráněných konstrukcí, u nichž je potřeba zachovat původní „vizáž“.

Sestava tepelně akumulačních modulů dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním.