S rozvojem informačních technologií roste obliba inteligentních domů, zejména pasivních inteligentních domů. Tyto domy se snaží maximálně šetřit na provozních nákladech a zároveň mít maximální komfort. V místnostech jsou proto nainstalována různá čidla, která sledují teplotu, vlhkost, světlo, apod. Pro řízení měřených hodnot počítačem jsou dále v místnostech instalovány speciální ovládací prvky – termostatická hlavice, ovládání žaluzií, vypínače u světel, apod. Všechny tyto prvky musí být vybaveny mikrokontrolery, které umožňují komunikaci s počítačem.


Popis technologie

V dnešní době nelze plynulé odlévání oceli řídit bez použití matematických modelů, počítačových simulací a pokročilých řídicích a optimalizačních metod. Navrhovaný dynamický model tuhnutí umožňuje simulace chladnutí a tuhnutí plynule litých ocelových bram a sochorů v reálném čase. Tento model může být také spojen s optimalizačními moduly pro efektivní a odpovídající řízení a regulaci lití a to zejména sekundárního chlazení.


Hrubovací fréza

18. 10. 2016

Nabízená fréza je vhodná pro různé aplikace a celou řadu materiálů. Široké pole použití je dáno jejím speciálním tvarem a třemi možnými konstrukčními variantami.


V současné době se používají tepelné výměníky z mědi, hliníku nebo oceli, což je dělá těžkými a drahými. Vlastnosti polymerů se výrazně liší od vlastností kovů a použití polymerů jako konstrukčního materiálu dokážou tyto nedostatky redukovat u tepelných výměníků. Hlavními výhodami polymerů jsou nízká hustota, výborná chemická odolnost a hladkost povrchu. Nabízíme několik způsobů úpravy dutého polymerního vlákna pro zvýšení účinnosti takovýchto výměníků.


Stav českých silnic nebývá vždy nejlepší a naše auto tak často trpí nárazy z jízdy po nerovnostech. Tlumiče se hodně opotřebovávají a při nesprávné funkčnosti můžou měnit jízdní vlastnosti vozidla, jako např. brzdnou dráhu. Proto je nutná pravidelná inspekce tlumičů při technické kontrole vozidla. Ta může probíhat několika způsoby a VUT v Brně Vám pro tyto účely přináší bezdemontážní testr.


Nabízené řešení je vhodné do mikroskopů atomárních sil, které jsou obecně velmi citlivé na vibrace. Naše řešení se týká inovace spojení měřící hlavy se vzorkem, aby byly vibrace přenášené na hrot sondy co nejmenší.