Uživatelská rozhraní

Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času. Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech. Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. To souvisí i se systémy řízeného větrání zajišťující odvod vzduchu z bytových prostor.  V dnešní době je nutné se zabývat otázkou úspor energií, při zachování standardu.


S rozvojem informačních technologií roste obliba inteligentních domů, zejména pasivních inteligentních domů. Tyto domy se snaží maximálně šetřit na provozních nákladech a zároveň mít maximální komfort. V místnostech jsou proto nainstalována různá čidla, která sledují teplotu, vlhkost, světlo, apod. Pro řízení měřených hodnot počítačem jsou dále v místnostech instalovány speciální ovládací prvky – termostatická hlavice, ovládání žaluzií, vypínače u světel, apod. Všechny tyto prvky musí být vybaveny mikrokontrolery, které umožňují komunikaci s počítačem.


Popis technologie

V dnešní době nelze plynulé odlévání oceli řídit bez použití matematických modelů, počítačových simulací a pokročilých řídicích a optimalizačních metod. Navrhovaný dynamický model tuhnutí umožňuje simulace chladnutí a tuhnutí plynule litých ocelových bram a sochorů v reálném čase. Tento model může být také spojen s optimalizačními moduly pro efektivní a odpovídající řízení a regulaci lití a to zejména sekundárního chlazení.


Hrubovací fréza

18. 10. 2016

Nabízená fréza je vhodná pro různé aplikace a celou řadu materiálů. Široké pole použití je dáno jejím speciálním tvarem a třemi možnými konstrukčními variantami.


V současné době se používají tepelné výměníky z mědi, hliníku nebo oceli, což je dělá těžkými a drahými. Vlastnosti polymerů se výrazně liší od vlastností kovů a použití polymerů jako konstrukčního materiálu dokážou tyto nedostatky redukovat u tepelných výměníků. Hlavními výhodami polymerů jsou nízká hustota, výborná chemická odolnost a hladkost povrchu. Nabízíme několik způsobů úpravy dutého polymerního vlákna pro zvýšení účinnosti takovýchto výměníků.


Stav českých silnic nebývá vždy nejlepší a naše auto tak často trpí nárazy z jízdy po nerovnostech. Tlumiče se hodně opotřebovávají a při nesprávné funkčnosti můžou měnit jízdní vlastnosti vozidla, jako např. brzdnou dráhu. Proto je nutná pravidelná inspekce tlumičů při technické kontrole vozidla. Ta může probíhat několika způsoby a VUT v Brně Vám pro tyto účely přináší bezdemontážní testr.