Nabízené řešení je vhodné do mikroskopů atomárních sil, které jsou obecně velmi citlivé na vibrace. Naše řešení se týká inovace spojení měřící hlavy se vzorkem, aby byly vibrace přenášené na hrot sondy co nejmenší.


Světelný mikroskop je navržený pro zobrazování průsvitných předmětů schopných emitovat luminiscenční (fluorescenční) záření. Umožňuje současně studovat funkci i strukturu živých mikroobjetků, jako např. rostlinných a živočišných buněk a mikroorganizmů. Lze jej využít také při zobrazování technických mikroobjektů.


Speciální kamerový systém slouží ke kontrole kvality extrudovaného vlákna (hlavně polymerického). Princip kontroly je založen na průběžném snímání vlákna ze tří pohledů. Jejich složením a vyhodnocením lze odhadnout průměr vlákna a jeho válcovitost. Tímto způsobem je možné identifikovat různé vady vlákna.


Tento ventil v kombinaci s controllerem řeší otázku nízké frekvence uzavírání ventilů v magnetoreologických okruzích. Je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, stejně jako pro tlumení vibrací různých strojů a motorů.


Vynález se týká unikátního hořáku pro efektivní spalování kapalných a plynných paliv současně při současné kolísavé kvalitě spalovaných paliv.