Uživatelská rozhraní

Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času. Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech. Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. To souvisí i se systémy řízeného větrání zajišťující odvod vzduchu z bytových prostor.  V dnešní době je nutné se zabývat otázkou úspor energií, při zachování standardu.


S rozvojem informačních technologií roste obliba inteligentních domů, zejména pasivních inteligentních domů. Tyto domy se snaží maximálně šetřit na provozních nákladech a zároveň mít maximální komfort. V místnostech jsou proto nainstalována různá čidla, která sledují teplotu, vlhkost, světlo, apod. Pro řízení měřených hodnot počítačem jsou dále v místnostech instalovány speciální ovládací prvky – termostatická hlavice, ovládání žaluzií, vypínače u světel, apod. Všechny tyto prvky musí být vybaveny mikrokontrolery, které umožňují komunikaci s počítačem.


Description of the technology

Continuous casting process of steel cannot be in these days controlled without the use of mathematical models, computer simulations and advanced control and optimization methods. The proposed dynamic solidification model allows for real-time simulations of heat transfer and solidification of continuously cast steel slabs and billets. The model can also be coupled with optimization modules for the effective and appropriate control and regulation of casting.


Offered milling cutter is suitable for various applications on a variety of materials. Wide filed of application is given its special shape and three possible structural variants.


Currently, copper, aluminum or steel are commonly used for the construction of heat exchangers, which makes them heavy and expensive. Polymer properties differ significantly from the properties of metals and the use of polymers as a construction material can reduce these drawbacks in such applications. The low density, excellent chemical resistance, and smooth surface coupled with their environmental attractiveness are the main advantages of polymers. We offer several ways to adjust the polymeric hollow fibers for higher efficiency of these exchangers.


A condition of the Czech roads is not always the best, and our car so often suffer shock of driving over bumps. Shock absorbers are stressed a lot and their improper functionality can alter driving characteristics, eg. the braking distance. Therefore, it is necessary to periodically inspected shock absorbers at vehicle technical inspection. It can be done in several ways and for this purpose BUT offer a suspension testing rig without disassembling.