Štěrkové pilíře

Už víme, jak ověřit kvalitu štěrkových pilířů!


Ne vždy má zemina, na níž mají probíhat stavební práce, dostatečně dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Jednou z běžně používaných metod pro zlepšení kvality zemního tělesa jsou štěrkové pilíře. Jak ale zajistit kvalitu realizovaných štěrkových pilířů, když neexistuje jednotný systém jejich ověření? Na tuto otázku našli odpověď vědci z Fakulty stavební.

 V současné době je kvalita provedených štěrkových pilířů založena pouze na bázi důvěry mezi zhotovitelem a stavebním dozorem a na nejednotném systému kontrolních zkoušek, jejichž typy, počty a interpretace mohou být tématem diskuse vedoucí k četným sporům.

keller vibro replacement

Obrázek č. 1: Realizace štěrkových pilířu (zdroj: kellergrundbau.cz)

Tým vědců z Ústavu geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se společne s firmou GEOSTAR ve svém výzkumu zaměřil na problém nejasných pravidel a kritérií pro kontrolu štěrkových pilířů. Výsledkem jejich práce je zkušební pole pro ověření kvality štěrkových pilířů. To umožňuje normovat zkušební postupy a získané výsledky použít jako vzor pro kontrolu kvality dalších štěrkových pilířů

Návrh zkušebního pole, které bylo zapsáno jako užitný vzor pod názvem Zkušební pole pro ověření kvality štěrkových pilířů, popisuje přesné uspořádání a počet pilířů pro daný typ provedení rastru (obdélníkový nebo trojúhelníkový), postup jejich výroby a stejně tak striktně udává, na kterých pilířích bude provedena jaká zkouška (dynamická penetrační zkouška, penetrační zkouška, statická zatěžovací zkouška kruhovou deskou aj.).

Na obrázku č. 2. je ukázka jednoho typu řešení zkušebního pole. Jedná se o vzájemné čtvercové uspořádání pilířů v počtu 15, které jsou podrobovány různým testům (viz legenda).

Obr 2

Obrázek č. 2: Jeden z typů technického řešení zkušebního pole pro ověření kvality štěrkových pilířů

Technické řešení je autorsky chráněno patentem s názvem „Zkušební pole pro ověření kvality štěrkových pilířů„ (odkaz)

 

Autor článku: Ing. Miroslava Němcová


FaLang translation system by Faboba