Systém pro optimalizaci jakosti pitné vody

Systém pro optimalizaci jakosti pitné vody

24. 02. 2020

Systém pro optimalizaci jakosti pitné vody

Problémy s úbytkem vody v krajině se významně promítají do nedostatku zásob pitné vody v povrchových i podzemních zdrojích. Provozovatelé, kteří zabezpečují dodávku pitné vody, často apelují na snížení její spotřeby koncovými uživateli. Nižší odběry vody z vodovodní sítě se mohou projevit zhoršením jakosti vody. Toto není pouze fikce, ale skutečnost, která Českou republiku potkává stále častěji. Do budoucna lze očekávat mnohem častější projevy, spojené s kvalitou pitné vody. Vědci z Fakulty stavební a strojní dali síly dohromady a vytvořili opatření proti zhoršování kvality pitné vody.

Popis technologie

Kvalita dodávané pitné vody je ovlivněna i stářím vodovodní sítě, jejím celkovým stavem, uspořádáním, kvalitou pokládky i celkovým řešením vodovodního potrubí apod. Voda, která z důvodu menších odběrů v potrubí zůstává zadržená delší dobu, zapříčiňuje tvorbu nežádoucích bakterií, mikroorganismů či nárůstů a usazenin v samotném potrubí. Jediným způsobem, jak se těchto nežádoucích jevů zbavit, je pravidelný proplach vodovodní sítě. Tato metoda je známá, nicméně je doprovázena nutností odstávky vodovodního potrubí. Současně vyžaduje také výraznou spotřebu vody z vodojemu. Žádoucí je tak optimalizovat tento úkon a snížit jeho časovou náročnost i množství potřebné vody na minimum. Tato optimalizace je závislá jak na míře konkrétního hygienického znečištění ve vybrané síti, tzn. jakosti vody ve vybraných úsecích sítě, tak na hydraulických parametrech sítě (tlaky a rychlosti), ale i na charakteru spotřebiště.

K ideální optimalizaci může přispět vynalezený systém pro optimalizaci jakosti pitné vody v potrubí. Za využití a nastavení speciálního vyvinutého systému s výpustnými ventily lze v těch částech vodovodní sítě, které jsou ohroženy stagnací vody v potrubí, podstatně snížit náklady na čištění a vyloučit odstávku vodovodní sítě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vodovodní síti jsou umístěna čidla s online přenosem do řídící a optimalizační jednotky. Čidla zaznamenávají jakostní a hydraulické charakteristiky sítě a přenáší tyto informace do řídící jednotky, která na základě speciálně navrženého softwaru s optimalizačním a simulačním modelem vyhodnocuje, jaké množství vody a kde v síti je třeba upustit, aby se dosáhlo požadované jakosti vody v síti. Tyto informace budou putovat ke speciálně navrženým ventilům, které budou umístěny na rizikových místech sítě a na základě vyhodnocení simulací v řídící jednotce budou upouštět jen požadované množství vody v určitém časovém okamžiku. Požadované jakosti vody v síti tak bude dosaženo co nejefektivněji.

Systém zahrnuje jak samotné řešení optimalizace, tak postup jeho nastavení a instalaci na vodovodní síti.

Hlavní výhody

  • rychlost instalace
  • vyšší kvalita vody pro všechny spotřebiště
  • levnější vodné pro koncové zákazníky
  • ekologičtější řešení
  • minimalizace množství proplachovací vody
  • dlouhodobá životnost systému

Ochrana duševního vlastnictví

  • Užitný vzor - 33178

Kontakt

Ing. Michal Kriška, Ph.D., Centrum transferu technologií, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 541 14 7778

Zdroj obrázku:

https://www.nase-voda.cz/


FaLang translation system by Faboba