Sanace kanalizačních systémů efektivně a levně

Sanace kanalizačních systémů efektivně a levně


Kanalizační systémy zabezpečují rychlé a účinné odvádění splaškových a dešťových vod již několik desítek let.  Materiály kanalizačních trub a šachet za léta provozu erodují a dochází tak k poruchám, které je nutné řešit.
 

Sanace stok vyvložkováním novým potrubím o menším průměru je dnes již běžnou praxí, ale i přesto některé specifické části na kanalizačních soustavách vyžadují nákladná technická řešení, která se ne vždy setkávají s dobrými provozními účinky. Problematickým místem bývá napojení stokové trouby a svislé šachty. Díky výzkumnému týmu z Centra Admas Vysokého učení technického již známe efektivní, rychlé a levné řešení tohoto problému, které je navíc ověřeno i v praxi. Řešením sanace kanalizačních systému se zabývají členové Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického již řadu let, navíc díky možnostem vědeckého pracoviště Centra Admas  VUT mohli svoji vědeckou praxi rozšířit. Výsledkem je nová technologie napojení sanační vložky stávající trouby stoky a šachty, pomocí speciální skladby materiálů, jejích přípravy a postupu samotné aplikace.

kanalizace 2

Obr. 1 Ukázka sanace kameninového potrubí kanalizační stoky (zdroj: patok.cz)

Dosavadní řešení měla vždy nějaká negativa. Například propojení pomocí nerezové obruče s gumovým těsněním je technologicky i investičně náročné a životnost gumového těsnění je značně omezená. Řešení spoje pomocí malty zase není vždy provozně zcela účinné, protože při provádění zkoušek vodotěsnosti nemusí malta jako hydroizolace vyhovět. Nový technologický postup vědců z VUT zmíněné nedostatky neobsahuje, protože zajistí vodotěsnost kanalizačních šachet a nově napojených vložek na kanalizační šachty za předpokladu dlouhé životnosti. Toto řešení napojení potrubí na svislou šachtu spočívá v kombinaci utěsnění pomocí bobtnací bentonitové pásky (viz obr. 1a, páska při styku s vodou zvětšuje svůj objem, při vyschnutí se opět zmenšuje) a dotěsnění pomocí speciálních malt, které dosahují finální pevnosti cca po třech minutách smíchání s vodou.

kanalizace 3

Obr. 2 Napojení kanalizačního potrubí na betonovou šachtu (zdroj: zepris.cz)

A v čem tedy spočívá výjimečnost tohoto řešení? Především v postupu a použitých materiálech, tak jak je to zobrazeno na obrázku Obr. 3. Nejprve se odstraní poškozená část prstence okolo napojení šachty a sanační vložky, poté se provede uložení bentonitového pásku a následně se nanese vrstva SBM malty. Výřez kameninové trubky se osadí do vysekané části šachty. Tímto dojde k utěsnění mezi výřezem osazené části trubky a sanační vložkou. Zbývající vysekaný prostor se zaplní výplňovou maltou SBM.

Tento postup byl aplikován při rekonstrukci kanalizačního systému v chemickém areálu v Litvínově, kde se prokázala účinnost a spolehlivost tohoto řešení.

kanalizace 4kanalizace 5

Obr. 3 Detail napojení sanační vložky stávající trouby a šachty dle nového užitného vzoru

Utěsnění sanační vložky v místě napojení stávající trouby a šachty, skladba materiálů a samotný postup je chráněno užitným vzorem.

Autor článku: Ing. Miroslava Němcová


FaLang translation system by Faboba