Tepelné mosty při kotvení balkonové desky

Kotva, která přeruší tepelný most? Ano!


Toto nové technické řešení sestává z prvků pro kotvení dílců stavebních konstrukcí s úplným přerušením tepelného mostu. Ideálním využitím je kotvení balkonové desky či jiného vysutého prvku do tělesa izolované stavební konstrukce, kde běžně vzniká tepelný most.

 

Vynálezci tohoto převratného řešení jsou prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. a Ing. František Girgle, Ph.D., vědečtí pracovníci VUT v Brně, z Fakulty stavební, Ústavu
betonových a zděných konstrukcí a dále Ing. Jan Prokeš, Ph.D., zaměstnanec společnosti PREFA KOMPOZITY, a.s. Brno.

Podstatou tohoto vynálezu je sestava tahové, tlakové, smykové a pomocné výztuže, která je spolu s kotevními válečky a fixačními prvky tvořena výhradně kompozitními materiály, bez kovových součástí. Největší výhodou takovéhoto řešení je vysoká korozivzdornost a odolnost agresivnímu namáhání, snížení negativního vlivu na životní prostředí spolu s významně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, než vykazují standardně využívané výztuže na bázi sloučenin železa. Přerušení tepelného mostu použitím této kotvící soustavy je také zajištěno tím, že prvky sestavy procházejí tepelnou izolací, která je již její součástí.

Takovéto unikátní technické řešení umožňuje zcela přerušit tepelný most mezi tepelně izolovanou stavební konstrukcí a vnějšími stavebními prvky do ní zakotvenými, navíc je s výhodou použitelné všude tam, kde je použití kovové výztuže nevhodné (vzhledem k fyzikálním a chemickým podmínkám vč. přírodních).

Hlavní výhody vynálezu jsou tedy jasné - Zajištění přerušení tepelného mostu, řešení je vysoce korozivzdorné a odolné agresivnímu prostředí, při výrobě ani realizaci na stavbě nevyžaduje další povrchovou úpravu.

Technické řešení je autorsky chráněno patentem s názvem „Sestava prvků pro kotvení „ (odkaz)


FaLang translation system by Faboba