Speciální úprava dutin keramických tvarovek

Speciální úprava dutin keramických tvarovek zajistí zlepšení jejich tepelných vlastností


Toto inovativní řešení úpravy dutin klasických keramických tvarovek zajišťuje vysoce efektivní řešení eliminace tepelných ztrát při šíření tepla stavební konstrukcí. Snížení sálání tepla je zajištěno speciální nízkoemisivní úpravou dutin.

 

Inovativní řešení snížení emisivity keramických tvarovek vynalezl vědecký pracovník VUT v Brně, z Fakulty stavební, pracující ve výzkumném centru AdMaS, Ing. Miroslav Čekon, Ph.D.

Modifikované tvarovky s aplikovaným nízkoemisivním materiálem na povrchu dutin přináší výhodné tepelně izolační vlastnosti a lze je použít v jakékoli budově, zejména v obvodových pláštích. Podstata modifikace spočívá v nanesení speciálního nátěru (nejčastěji hliníkového) s nízkou hodnotou emisivity (např. 0,3) na povrch dutin. Technologie nanášení nátěru záleží na tvaru dutin a může být provedena natřením, stříkáním, rozprašováním apod. Takováto úprava zajistí snížení radiačního přenosu tepla ve stavebních materiálech a konstrukcích, zejména s uzavřenými vzduchovými vrstvami.

Takto upravené materiály mají uplatnění v jakékoli budově, ale také jako alternativa nebo náhrada dosavadních tvarovek s dutinami, zejména při výstavbě obvodových plášťů.

Obr. 2

Obrázek č. 1: Využití keramickcýh tvarovek na stavbě (zdroj: asb-portal.cz)

Mezi hlavní výhody patří zejména eliminace tepelných ztrát, ale také snížení sdílení tepla sáláním a možnost využití v jakékoli stavbě.

Technické řešení je chráněno užitným vzorem a názvem „Keramická tvarovka s nízkoemisivní povrchovou úpravou dutin“ (odkaz).


FaLang translation system by Faboba