Tmelené spoje

Tmelené spoje budou pevnější díky novému testovacímu zařízení


Ve stavebnictví jsou tmely velmi často používané ke spojování různých typů materiálů. Na jejich výrobní kvalitu je tak kladen velký důraz a musí být podrobeny řadě testům a zkouškám.

 

Nepostradatelnou vlastností každého tmeleného spoje je jeho soudržnost a přilnavost. To, aby tmely v těchto parametrech dosahovaly nejlepších výsledků, je úkol pro vědce a výzkumné pracovníky, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Mezi ně patří i Ing. Jiří Šlanhof, Ph.D. z Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební VUT v Brně, který svým vynálezem přispěl ke zlepšení technologie testování tmelených spojů. Jeho užitný vzor zapsaný pod názvem „Zkušební zařízení pro zkoušení reálného tmeleného spoje při smykovém namáhání“ umožňuje doplnit sérii fyzikálně-mechanických zkoušek o testování tmeleného spoje při smykovém napínání v reálném tělese.

Pro laboratorní testování tmelů v současné době existují oficiální postupy. Jejich nedostatkem je však to, že tmel při těchto zkouškách není nanesen způsobem, který by odpovídal reálné aplikaci při těsnění spár. K dispozici je také zkušební zařízení pro příčné normálové namáhání zkoušeného tmelového spoje, avšak tmely doposud nejsou vůbec zkoušeny při smykovém napínání, přitom aplikovaný tmel je po dobu své životnosti velmi často právě takto namáhán.Získané laboratorní výsledky tak neposkytují dostatečně spolehlivou informaci o tom, zda bude spoj při aplikaci dlouhodobě spolehlivý. Všechny tyto uvedené nedostatky řeší popisovaný užitný vzor z Fakulty stavební.

Výhody zkušebního zařízení pro zkoušení reálného tmeleného spoje při smykovém namáhání jsou:

  • Zkušební tělesa jsou vyrobena mimo zkušební zařízení, a tak jejich geometrie odpovídá reálnému tvaru stavebních spár.
  • Jako jediné posuzuje smykové napínání, na které je v reálu tmelový spoj nejčastěji namáhán.
  • Je jednoduché, což vede k zefektivnění celého procesu zkoušení tmelů bez složitého a nákladného vybavení laboratoře.

Technické řešení zkušebního zařízení je velmi jednoduché a je chráněno patentem, ve kterém jsou popsány i všechny konstrukční detaily.


FaLang translation system by Faboba