Fakulty


Ústav geotechniky


Zkoumáme horninové prostředí, jeho vlastnosti, interakci se stavebními objekty a využitelnost geomateriálů jako stavební suroviny.

Zaměřujeme se na zjišťování vlastností zemin a hornin pro účely bezpečného a ekonomického navrhování a zakládání staveb, zemních konstrukcí a podzemních staveb.
Zabýváme se řešením specifických a náročných geotechnických problémů na základě propojení moderních poznatků dílčích geotechnických disciplin s využitím matematického modelování s ohledem na kvalitu životního prostředí.

Co nabízíme:

 • Expertní a poradenskou činnost v oblasti navrhování obytných, veřejných, průmyslových a zemědělských staveb
 • Expertní a poradenskou činnost v oblasti ochrany památek, v oblasti interiéru a výstavnictví a v oblasti urbanismu a územního plánování
 • Zpracování vyhledávacích a ověřovacích studií v rámci studentské ateliérové tvorby, zejména pro orgány státní správy a samosprávy

Jsme vybaveni pro:

 • Stavebně-geologický průzkum
 • Průzkumy pro analýzu geotechnických příčin poruch objektů včetně návrhu sanace
 • Průzkum a stanovení příčin degradace stavebních materiálů historických a inženýrských staveb
 • Poradenskou činnost pro použití stavebního a dekoračního kamene při rekonstrukcích a na novostavbách
 • Stanovení fyzikálně-indexových a mechanických vlastností zemin
 • Provádění laboratorních zkoušek mechaniky hornin
 • Posouzení stability sesuvných území
 • Řešení specifických geotechnických problémů při využití matematického modelování
 • Poradenskou činnost v oboru geotechnika
 • Kurzy celoživotního vzdělává v geotechnických disciplinách akreditované ČKAIT

Reference:

 • GEOtest, a.s.
 • ARCADIS Geotechnika, a.s.
 • GEOSTAR, spol. s r.o.
 • GEODRILL s.r.o.
 • Zakládání staveb, a.s.
 • KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
 • TOPGEO BRNO, spol. s r.o.
 • OHL ŽS, a.s.
 • AMBERG Engineering Brno, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Pöyry Environment a.s. 
 • AQUA ENVIRO s.r.o. 

 

FaLang translation system by Faboba