Fakulty


Ústav chemie


Zabýváme se chemií a ekotoxií stavebních hmot, degradačními procesy materiálů, chemií povrchových vod a sedimentů a čištěním odpadních vod.

Výzkum je zaměřen na studium vlastností kompozitů s využitím druhotných surovin (alkalicky aktivované odpadní aluminosilikátové materiály, energosádrovec, popílek a struska), ekotoxikologické hodnocení rizik spojených s použitím druhotných surovin ve stavebnictví, historická pojiva a výzkum jejich odpovídající náhrady a korozi stavebních materiálů.

Další oblastí je určování kritických hodnot degradačních vlivů působících na stavební materiály, zejména na betonové kompozity: karbonatace betonu, koroze výztuže, působení chloridů. V oblasti vodního hospodářství se zabýváme hydrochemickým hodnocením vodních toků, problematikou jejich eutrofizace, dále biologickým čištěním odpadních vod, především odstraňováním nutrientů.

Co nabízíme:

 • Konzultace v oblasti stavební chemie
 • Provádění a vyhodnocení chemických a fyzikálně chemických diagnostických metod
 • Návrh složení směsí pro obnovu omítek historických i jiných staveb
 • Poruchy stavebních materiálů z pohledu chemie – degradace
 • Diagnostika a návrh sanace vlhkých staveb
 • Návrh solidifikace a stabilizace odpadů
 • Navrhování nosných betonových konstrukcí na specifickou hladinu životnosti a spolehlivosti: postupy, metody a softwarové nástroje
 • Určování kritických hodnot degradačních vlivů působících na stavební materiály, zejména cementové kompozity: karbonatace betonu, koroze výztuže, působení chloridů
 • Stanovení ASR kameniva
 • Rozbory a posouzení tvorby výkvětů na betonech, omítkách a keramickém zboží
 • Ekotoxikologické hodnocení odpadů a stavebních materiálů s obsahem druhotných surovin
 • Konzultace problematiky chemie a technologie vody, optimalizace technologických procesů používaných ve vodním hospodářství
 • Řešení hydrochemických aspektů projektů revitalizace malých vodních toků, hodnocení agresivity vody, resp. jejích inkrustačních účinků

Vybavení:

 • Elektronový rastrovací mikroskop Jeol JSM-840 se sondou pro prvkovou analýzu
 • Stereoskopický mikroskop a optický fotomikroskop, rentgenový fluorescenční analyzátor Panalytical
 • Rtuťový porozimetr Micromeritics Poresizer 9310
 • Reotest – stanovení reologických vlastností tekutých směsí
 • UV-VIS spektrofotometr
 • Hydrochemická laboratoř
 • Ekotoxikologická laboratoř vybavená pro provádění testů na řasách, vyšších rostlinách a bezobratlých
 • Multifunkční přístroj Hach Lange HQD pro terénní měření pH, teploty, elektrolytické konduktivity a koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodách

Reference:

 • Mostní a silniční, s.r.o.
 • Mostní vývoj, s.r.o. 
 • Betotech, s. r.o.
 • Národní památkový ústav - ÚOP, Brno
 • IMAGO, v.o.s.
 • LB Cemix, s. r. o.
 • Archatt památky, spol. s r. o.
 • Profi am Bau, s. r. o.
 • PETR´S Olomouc
 • S:LUKAS, s. r. o.
 • Stavební průzkumy, spol. s r. o.
 • MARSTON CZ, s. r. o. 
 • KEIM FARBEN, spol. s r. o.
 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • EVH, s.r.o. 
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. 
 • Autostrada del Brennero, S.p.A.
 • Cervenka Consulting, s. r. o.

  

FaLang translation system by Faboba