Fakulty


Ústav stavební ekonomiky a řízení


Zabýváme se průřezově ekonomikou a řízením ve stavebnictví.

Výzkumná a aplikační činnost Ústavu stavební ekonomiky a řízení je směřována do všech oblastí stavebnictví z ekonomického a manažerského pohledu. Hlavní doménou našeho ústavu jsou ceny, investice, management a podnikové hospodářství.

Co nabízíme:

 • Znalecká a expertní činnost v oblasti posuzování cen a nákladů na stavební díla
 • Odhady cen nemovitostí
 • Studie proveditelnosti investičních projektů v soukromém i veřejném sektoru
 • Analýza nákladů a užitků investičních projektů (CBA)
 • Rozpočtování staveb
 • Kalkulace cen stavebních prací
 • Modelování finančních zdrojů pro investiční projekty
 • Analýza finančního zdraví podniku
 • Daňové a účetní poradenství
 • Vyhodnocování výběrových řízení
 • Stanovení nákladů životního cyklu stavebního díla
 • Management lidských zdrojů

Vybavení:

Personální zabezpečení

 • Tým expertů v rámci Ústavu stavební ekonomiky a řízení je tvořen třemi soudními znalci a řadou vysoce kvalifikovaných pracovníků v dále uvedených oblastech

Technické zabezpečení

 • Jedná se především o specializovaný výpočetní a modelační software jako např. KROS plus, CONTEC, STRATEX, BuildPower, EUROcalc, PLUTOolt, NEMO 3000

Reference:

Privátní sektor
RTS, a.s.
ÚRS PRAHA, a.s.
CALLIDA, s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
UNISTAV, a.s.
QUALIFORM, a.s.
INVESTINŽENÝRING, a.s.
RC AKTIVA s.r.o.
PROJECT CONTROLLING
EXPERT s.r.o.

Veřejný sektor
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
Magistrát města Brna
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Státní fond životního prostředí České republiky
Policie České republiky
Soudy České republiky
Státní zastupitelství České republiky

FaLang translation system by Faboba