Fakulty


Centrum AdMaS - Vývoj pokročilých stavebních materiálů


Vývoj pokročilých stavebních materiálů.

Celkovým cílem programu je dosažení nových výsledků v oblasti pokročilých trvanlivých stavebních materiálů a to jak vyvinutím nových materiálů, tak i zpracováním nových metod jejich destruktivního i nedestruktivního testování, a příslušných technických postupů a norem.

Výzkumný program je složen ze dvou kooperujících výzkumných skupin:

 1. Technologie stavebních hmot.
 2. Mikrostruktura stavebních hmot a nedestruktivní testování

 

Co nabízíme:

 

Pokrokové know-how v oblasti nejmodernějších výrobních technologií:

 

 •  technologie pro výrobu materiálů na kvalitativně a užitně vyšší úrovní,
 •  technologie pro výrobu pokročilých stavebních materiálů s vyššími užitnými parametry a trvanlivostí,
 •  technologie betonu (samozhutnitelné betony, vysokohodnotné betony, ultravysokopevnostní betony, betony se zvýšenou požární odolností, stříkané betony,
 •  sanace stavebních konstrukcí,
 •  povrchové úpravy, maltoviny, keramika,
 •  izolační materiály (tepelně izolační, akusticko izolační, hydroizolační, speciální materiály).

Analýzy a moderní destruktivní i nedestruktivní zkušební metody:

 • laboratorní i „in situ“ testování materiálů,
 • zjišťování mechanických charakteristik materiálů,
 • ověřování tepelně-technických a vlhkostních parametrů,
 • sledování míry koroze a degradace materiálů, jejich trvanlivosti,
 • studium struktury a mikrostruktury s detailním sledováním dominantních vlastností,
 • komplexní posouzení vlastností stavebních hmot a materiálů,
 • analýzy pro provádění výstupní kontroly vašich materiálů,
 • analýzy pro provádění kontroly po zabudování materiálů do konstrukce.

 

Vypracování studií:

 

 • hodnocení vlivu vybraných materiálů na životní prostředí,
 • rešeršní činnosti nových celosvětových poznatků

 

Provedení výpočtů a simulací:

 

 • matematické modelování vlastností navrhovaných materiálů založené na poznatcích získaných experimentálního testování,
 • simulace působení agresivních vlivů pro ověření trvanlivosti nových hmot.

Komplexní materiálové i technologické řešení sanací stávajících konstrukcí.

 

Vypracování technických postupů a norem pro výrobu a zkoušení stavebních materiálů.

Uspořádání školení a seminářů pro celoživotní vzdělávání v oblasti stavebních materiálů.

Optimalizaci výrobního procesu stávajících stavebních materiálů a hmot:

 • optimalizace vlastního složení výrobních receptur pro betony, malty, keramiku, izolační materiály, správkové hmoty, povrchové úpravy, hmoty na bázi skla, polymery atd.,
 • zavedení ekonomicky výhodného využití druhotných a obnovitelných surovin jako náhrady surovin primárních,
 • experimentální prověření a optimalizaci technických vlastností stavebních materiálů a hmot,
 • prověření a zlepšení trvanlivostních charakteristik stavebních materiálů a hmot,
 • optimalizace ekonomických, ekologických a technických parametrů jejich výroby,
 • prodloužení životnosti základních materiálů užívaných pro prvky dlouhodobé životnosti.

 

Vývoj nových stavebních materiálů a hmot na organické i anorganické bázi na základě vámi daných požadavků:

 • environmentálně úsporné stavební materiály:
 • materiály vyrobené ze snadno obnovitelných a lokálně dostupných, surovinových zdrojů,
 • materiály vyrobené z průmyslových odpadů a recyklátů,
 • energeticky úsporné stavební materiály,
 • materiály s vysokou trvanlivostí odolávající působení fyzikálně mechanických vlivů zatížení, působení vlhkosti a mrazu, gradientu teploty atd., působení fyzikálně chemických vlivů agresivního prostředí, biogenních vlivů,
 • polyfunkční materiály, které mohou plnit v konstrukci více funkcí současně,
 • materiály a hmoty pro provádění povrchových úprav jako sekundární ochrany konstrukcí a staveb (nátěry, omítky, hydroizolační hmoty, injektážní hmoty apod.),
 • nová pojiva a silikátové materiály s vysokými užitnými vlastnostmi,
 • navržení optimálního užití těchto nově vyvinutých materiálů pro stavební konstrukce.
FaLang translation system by Faboba