Fakulty


Ústav matematiky a deskriptivní geometrie


Ve výzkumu poskytujeme odbornou i vědeckou pomoc ústavům specializací.

Rozvíjíme u studentů prostorovou představivost. Přispíváme k rozvoji uvažování studentů. Učíme je odpovědnosti za odvedenou práci. Vychováváme nové odborníky v doktorském studiu. Podílíme se na rozvoji našich oborů. Ve výzkumu poskytujeme odbornou i vědeckou pomoc ústavům specializací.

Co nabízíme:

 • V oblasti výzkumu:
  • Obyčejné diferenciální rovnice, funkcionální diferenciální rovnice, funkcionální rovnice, diskrétní rovnice (použití teorie ekvivalence, kvalitativní a kvantitativní vlastnosti řešení, analytická reprezentace řešení, asymptotické vlastnosti řešení, oscilace a neoscilace řešení, stabilita, okrajové úlohy, globální řešení, aplikace na modely z technických oborů)
  • Parciální diferenciální rovnice (kvalitativní vlastnosti řešení)
  • Variační počet (netradiční problémy)
  • Diferenciální formy, jejich aplikace ve variačním počtu a obecných systémech parciálních diferenciálních rovnic
  • Numerické metody (přibližné řešení okrajových úloh pro obyčejné i parciální diferenciální rovnice, teorie aproximace, metoda Taylorovy řady)
  • Systémy počítačové algebry, počítačové grafické systémy
  • Matematická statistika, pravděpodobnost, analýza časových řad, regresní analýza a další vícerozměrné statistické metody
  • Využití software při řešení aplikačních úloh pravděpodobnosti, matematické statistiky, analýzy časových řad, regresní a korelační analýzy, geostatistiky
  • Teorie grafů, optimalizační algoritmy, formální jazyky
  • Algebraické struktury a jejich aplikace (monounární algebry, hrubé množiny)
  • Modelování, analýza a řízení diskrétních systémů v algebrách diodů (max algebra, min algebra)
  • Deskriptivní geometrie
  • Historie deskriptivní geometrie
  • Odborné a vědecké matematické přednášky hostujících našich i zahraničních odborníků
 • V oblasti výuky:
  • Matematika a deskriptivní geometrie (základní kurzy v češtině a angličtině)
  • Operační výzkum
  • Pravděpodobnost a matematická statistika
  • Matematické metody v ekonomii
  • Regresní a korelační analýza
  • Numerické metody
  • Aplikace matematiky ve stavebním inženýrství
  • Časové řady
  • Realizace kombinované formy studia
  • Jarní přípravné kurzy matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám
  • Kurzy celoživotního vzdělávání

Vybavení:

 • Počítačová učebna.
 • Software: Matlab, Unistat, Statgraphics, Statistica, Maple, SPSS, ArcGIS

Reference:

 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky (Brno)
 • Universität Klagenfurt, Matematisches Institut (Rakousko)
 • Kiev State University, Department Complex Systems Modeling (Ukrajina)
 • Ukrajinská akademie věd, Institut matematiky, Kiev (Ukrajina)
 • Politechnika Poznańska, Institut matematyki (Polsko)
FaLang translation system by Faboba