Fakulty


Ústav pozemních komunikací


Výzkum, vývoj a realizace v oblastech projektování pozemních komunikací, křižovatek a souvisejících ploch, bezpečnosti dopravy, telematiky a dopravního inženýrství.

Co nabízíme:

 • Projekce:
  - Projekční a konzultační práce pro všechny typy pozemních komunikací a souvisejících ploch
    (dálnice, silnice, místní komunikace, křižovatky, terminály, náměstí, parky, parkovací plochy aj.)
  - Autorský dozor na stavbách
 • Dopravní inženýrství:
  -  Měření charakteristik dopravního proudu
  -  Vyhodnocení měření, návrh opatření
  -  Vývoj modelů dopravního proudu
  -  Simulace dopravních řešení
  -  Výpočet kapacit křižovatek, úseků
 • Konstrukce vozovky a silničního tělesa:
  -  Laboratorní a funkční zkoušky silničních stavebních materiálů
  -  Návrh a posuzování konstrukcí vozovek, jejich údržby a oprav
  -  Vývoj nových krytů pro konstrukční vrstvy vozovek
  -  Užití druhotných materiálů a recyklační teorie
 • Soudně-znalecké a expertní posudky
 • Bezpečnostní audity a inspekce
 • Tvorba norem a předpisů, přejímání EN
 • Celoživotní vzdělávání

Vybavení:

 • Mikrovlnné a laserové měřiče intenzity dopravního proudu a rychlosti vozidel, GPS aparatury pro sledování polohy vozidla, akcelerometry
 • Software pro simulace a modelování dopravního proudu, křižovatek a dopravní sítě
 • Software pro projektování pozemních komunikací
 • Přístroje pro materiálové, empirické a funkční zkoušky asfaltů, asfaltových směsí a zemin pro komplexní analýzu konstrukce a podloží vozovky pozemních komunikací

Reference:

Centrum dopravního výzkumu
COLAS CZ, a.s.
DOPRAVOPROJEKT Brno, a.s.
EUROVIA CS, a. s.
HBH Projekt
MOTT MACDONALD
Praha, spol. s r. o.NIEVELT – Labor Praha s.r.o.
PARAMO, a.s.
PavEx Consulting s.r.o.
PK Ossendorf s.r.o.
PK Ossendorf s.r.o.
Regionální agentura pro rozvoj
Střední Moravy
Ředitelství silnic a dálnic
Shell Czech Republic a.s.
Skanska a.s., divize Silniční stavitelství
STRABAG a.s.
Technische universität Wien,Institut für Strassenbau und Strassenerhaltung

FaLang translation system by Faboba