Fakulty


Ústav společenských věd


Zabýváme se výukou cizích jazyků, soft skills, stavebního práva a doplňujícím pedagogickým studiem.

Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, němčinu, ruštinu a češtinu pro cizince, s důrazem na komunikační dovednosti. Vyučujeme společenskovědní předměty s ohledem na budoucí profesní orientaci studentů.
Usilujeme o aktivní spoluúčast společenských věd v souladu s moderními trendy humanizace technického prostředí pro naplnění ideálu všestranného rozvoje studenta a absolventa FAST.

Co nabízíme:

 • Výuku obecné angličtiny do úrovně B2 a dalších cizích jazyků do úrovně B1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Výuku anglického písemného odborného stylu
 • Výuka anglické konverzace v akademickém kontextu zaměřenou na účast na mezinárodních konferencích, setkáních a pracovních jednáních
 • Výuka společenských věd – filozofie, psychologie, sociologie, rétoriky, etiky, historické vědy nebo techniky, která je orientována na všestranný rozvoj technicky vzdělaného člověka
 • Výcvik v sociální komunikaci s důrazem na její využití v osobním životě a ve firemním prostředí
 • Konzultace v oblasti teorie humanitní environmentalistiky a její aplikace do technického prostředí
 • Konzultace v oblasti stavebního práva
 • Možnost získání pedagogické způsobilosti pro střední odborné školy formou doplňujícího pedagogického studia učitelství odborných předmětů
 • Studijní, kariérní a psychologické poradenství
 • Základní psychodiagnostiku při řešení stresových a konfliktních situací
 • První pomoc v krizi a následnou péči ve spolupráci s dalšími odbornými psychologickými pracovišti

Vybavení:

Všechny učebny jsou vybaveny propojenou trojkombinací: interaktivní Smart Board + notebook + dataprojektor

 • Výuka v učebnách probíhá přes PowerPointové prezentace a pokračuje časově neomezeným přístupem k vyučovacím, studijním, procvičujícím a testovacím aktivitám prostřednictvím online kurzů ve výukovém systému Moodle
 • Pro odbornou analýzu osobnosti – psychologickou, sociologickou, rétorickou, komunikační aj. využíváme digitální média (fotoaparát, videokamera…), včetně moderních psychologických testů

Reference:

 • Katedra humanitných vied Stavebná fakulta STU Bratislava
 • Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU Brno
 • Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU Brno
 • Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií
 • MU Brno
 • SPŠ stavební Kudelova Brno
FaLang translation system by Faboba