Fakulty


Ústav stavebního zkušebnictví


Zabýváme se výzkumem a vývojem diagnostických a zkušebních metod, diagnostických konstrukcí a zkoušením stavebních hmot a výrobků.

Podstatnou částí naší práce je výzkum, vývoj a reálné aplikace diagnostických a zkušebních metod pro realizace stavebně - statických a materiálových průzkumů konstrukčních prvků a celků exitujících stavebních konstrukcí (zejména železobetonových a zděných, včetně mostů), s cílem objektivního hodnocení aktuálního stavu konstrukce, identifikace příčin poruch a vad s návrhem stavebních opatření pro zajištění požadované spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti staveb.

Laboratorní zázemí ústavu umožňuje řešení širokého spektra výzkumných úkolů např. z oblasti experimentální analýzy konstrukčních prvků, dílců a modelů stavebních konstrukcí, ochrany před ionizujícím zářením ad.

Co nabízíme:

 • Komplexní stavebně – technické průzkumy a diagnostiku konstrukcí s využitím širokého spektra nedestruktivních metod
 • Monitoring zděných konstrukcí
 • Zatěžovací zkoušky konstrukcí a konstrukčních prvků, dílců a modelů konstrukcí
 • Laboratorní zkoušky fyzikálně mechanických vlastností betonů, cementových kompozitů, malt, injektážích směsí, cihel, dřeva, oceli, předpínací výztuže, kotevních systémů, povrchových vrstev, apod.
 • Laboratorní zkoušky lomových parametrů stavebních materiálů
 • Radiografi e železobetonových konstrukcí a experimentální radiografie
 • Radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti
 • Návrh, výpočet a kontrola stínění proti ionizujícímu záření
 • Pro zkušební laboratoře účast v programech zkoušení způsobilosti
 • Poradenství a konzultace v oblasti řízení kvality, environmentu a bezpečnosti v podnicích a zkušebních laboratořích, spolupráci při certifikaci systémů řízení
 • Vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání s přípravou na získání personálního certifikátu „NDT technik ve stavebnictví“ pod akreditací ČKAIT a/nebo ČIA, o.p.s.
 • Možnost prezentace výsledků vědy a výzkumu, praxe, výrobků a firem na odborné konferenci
 • Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Vybavení:

 • Zkušební lisy mechanické a hydraulické, trhací stroje, lámací dráha
 • Soupravy hydraulických lisů pro laboratorní i terénní zatěžovací zkoušky
 • Klimatizovaná komora se soupravou lisů pro zkoušky reologických vlastností cementových kompozitů
 • Tvrdoměry pro zkoušení betonu, cihel, malty a oceli
 • Přístroje pro ultrazvukové a rezonanční zkoušení
 • Boroskopy pro provádění endoskopické vizuální defektoskopie
 • Vybavení pro tenzometrická měření strunovými a odporovými snímači, videoextenzometr
 • Jádrové vrtačky pro odběr vzorků (včetně mikrovývrtů)
 • Vybavení pro radiační defektoskopii a ochranu před ionizujícím zářením

Reference:

 • 4G consite s.r.o.
 • AMBERG ENGINEERING Brno a.s.
 • Ateliér WIK, s.r.o.
 • Báňské projekty Teplice a.s.
 • BASF Stavební hmoty
 • Česká republika s.r.o
 • BETOTECH, s.r.o.
 • Cement Hranice, a.s.
 • ČEZ, a.s.
 • GEOSTAR, spol. s r.o.
 • GEOtest Brno, a.s.
 • INSET s.r.o.
 • Institut pro testování a certifikaci, a.s.
 • JKV TEST s.r.o.
 • Keller - speciální zakládání, spol. s r.o.
 • KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
 • Kovoprojekta Brno a.s.
 • Lafarge Cement, a.s.
 • LAPO zkušební laboratoř s.r.o.
 • M.I.S. a.s.
 • Mostní a silniční, s.r.o. takt Reference
 • Mostní vývoj, s.r.o.
 • OHL ŽS, a.s.
 • Pontex, spol. s r.o.
 • Pražské silniční
 • a vodohospodářské stavby, a.s.
 • QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
 • QUALIFORM, a.s.
 • SARON KAT s.r.o.
 • Skanska Servis a.s.
 • SQZ, s.r.o.
 • Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • Technický a zkušební ústav
 • stavební Praha, s.p.
 • TESTAV - LAB s.r.o.
 • TPA ČR,s.r.o.
 • TSI System, s.r.o.
 • Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
 • Znalci a odhadci – znalecký
 • ústav, spol. s r.o.
 • ŽPSV a.s.
FaLang translation system by Faboba