Fakulty


Ústav technologie mechanizace a řízení staveb


Realizace stavebních objektů není jen záležitostí architektonického a konstrukčního návrhu a statického výpočtu.

Od samého počátku projektování musí být souběžně řešena otázka, jak bude stavební dílo realizováno. Je třeba se zabývat nejen tím, co má být uděláno, ale také jakým způsobem to lze v konkrétních prostorových a časových podmínkách udělat, jestliže výsledné stavební dílo má být optimální.

Zabýváme se technologií stavebních procesů a jejich inovací, analýzou příčin poruch a vad stavebních konstrukcí a možnostmi jejich řešení, novými způsoby řízení stavební výroby a jejich vlivu na přípravu a realizaci staveb.

Co nabízíme:

 • Technický dozor investora při realizaci staveb
 • Poradenství při zpracování stavebně technologického projektu, vč. posouzení časových, kvalitativních a finančních potřeb, zpracování výkazů výměr
 • Poradenství a spolupráce při zpracování nabídek a jejich vyhodnocování
 • Poradenství a spolupráce při zajišťování územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • Vypracování odborných a znaleckých posudků autorizovanými inženýry v oblasti pozemních staveb a v oblasti zkoušení a diagnostiky
 • Poradenská a konzultační činnost při identifikaci vad a poruch, včetně průzkumů objektů a návrhu nutných opatření
 • Monitorování stavu prostředí budov a termografie
 • Snímání a zobrazování teplotních průběhů při vyhledávání vad stavebních konstrukcí, vyhledávání tepelných mostů, vyhledávání nežádoucího úniku tepla nebo chladu
 • Měření vybraných veličin přístrojovým vybavením ústavu
 • Semináře a specializované výukové kurzy pro využití výpočetní techniky při plánování a kalkulaci ve stavebnictví (RTS - BuildPower, KrosPlus, Callida3, ASPE9, Contec, MS Project, FIRST-RSVII)
 • Školení stavbyvedoucích a mistrů
 • Odborné semináře zařazené do celoživotního vzdělávání, včetně seminářů akreditovaných ČKAIT

Vybavení:

 • CONTEC - program pro přípravu a řízení staveb
 • Termokamera FLUKE TI 55FT - 20
 • Dataloger - měřící ústředna Almemo 26908KS
 • Blower Door tester - měření těsnosti budov - XXX T 5000, model 4.1
 • Přístroje pro měření vlhkosti - GHH 91 KK Greisinger, SMO 01, Doser DM4A
 • Souprava pro měření vlhkosti s hloubkovou sondou – Storch HPM 2000
 • Elektronický vlhkoměr a teploměr - Voltcraft HT 200
 • Digitální vlhkoměr a teploměr - GMH 3350
 • Schmidtovo kladívko - SADT HT 225A
 • Odtrhoměr - DYNA Estrich (4,4 kN)
 • Videoendoskop
 • Skener trámů, dutin, elektrických vodičů
 • Laserové dálkoměry - Disto Lite, Hilti PD 10

Reference:

 • SKANSKA, a.s.
 • POYRY ENVIROMENT, a.s.
 • UNISTAV, a.s.
 • Moravská stavební – INVEST, a.s.
 • ZLÍNSTAV, a.s.
 • ARCADIS Geotechnika, a.s.
 • Eurovia Brno, s.r.o.
 • Be – Tong, s.r.o.
 • QUANTUM, a.s.
 • S-A-S STAVBY spol. s r.o.
 • MěÚ Mikulov
 • KÚ JmK
 • MŠMT ČR
 • Městský soud v Praze
FaLang translation system by Faboba