Fakulty


Ústav technologie stavebních hmot a dílců


Zabýváme se výzkumem a vývojem stavebních hmot, technologiemi jejich výroby včetně jejich vlastního zkoušení.

Základní výzkum i aplikovaný vývoj stavebních materiálů je určen pro všechny oblasti stavebnictví, s ohledem na jejich efektivní využití ve stavebních konstrukcích, jejich trvanlivost i příznivou ekonomickou bilanci. Důraz je kladen rovněž na problematiku ekologických dopadů nových hmot a možností jejich recyklace.

Co nabízíme:

 • Výzkum a vývoj nových materiálů

        - betony, malty, keramika, izolační materiály, správkové hmoty, povrchové úpravy, hmoty na bázi skla, polymerů, apod.

        - využití klasických, druhotných i obnovitelných surovin

 • Laboratorní i „in situ“ testování materiálů

        - mechanické charakteristiky destruktivně i nedestruktivně

        - tepelně-technické a vlhkostní parametry

        - sledování míry koroze a degradace materiálů, jejich trvanlivosti

        - studium struktury a mikrostruktury s detailním sledováním dominantních vlastností

        - vlastní Akreditovaná zkušební laboratoř

 • Výkon technického dozoru

        - stavebně-technické průzkumy zděných, železobetonových i dřevěných konstrukcí

        - návrhy sanace degradovaných konstrukcí

        - dozor při provádění staveb i při sanačních pracích

 • Celoživotní vzdělávání – kurzy akreditované ČKAIT

        - Technologie betonu

        - Trvanlivost a sanace betonových konstrukcí

        - Návrh a provádění zděných konstrukcí

Vybavení:

Zařízení pro fyzikálně-mechanické i fyzikálně-chemické zkoušky (lisy, automatické mrazící zařízení, optické mikroskopy, porozimetry, elektronový rastrovací mikroskop, laserový analyzátor velikosti částic, pece, termokamera, diferenční termický analyzátor, rentgenový fluorescenční analyzátor, rentgenová difrakční analýza, infračervená spektroskopie, klimatizační komory pro simulace agresivních prostředí a sledování trvanlivosti a další). Efektivní propojení jednotlivých metod umožňuje komplexní zkoušení a hodnocení materiálů.

Reference:

 • AB Arco spol. s r.o.
 • BASF Stavební hmoty Česká
 • republika, s.r.o.
 • Beton Brož, s.r.o.
 • BETONIKA spol. s r.o.
 • BETOSAN s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Českomoravský cement, a.s.,
 • nástupnická společnost
 • ČEZ, a.s.
 • ČTC AP, a.s. (Agrofert
 • Holding, a.s.)
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
 • stavby a.s.
 • Hradecký Písek a.s
 • Chryso Chemie, s.r.o.
 • INFRAM a.s
 • Metrostav a.s.
 • OHL ŽS, a.s.
 • PORFIX CZ a.s.
 • PRAGIS a.s.
 • Prefa Brno a.s.
 • R.D.S. - CZ, s.r.o.
 • ROSOMAC, s.r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Ředitelství vodních cest ČR
 • Selena Bohemia s.r.o.
 • Sika CZ, s.r.o.
 • Stachema Kolín,s.r.o.
 • STAPPA mix, spol. s r. o.
 • STOMIX, spol. s r. o.
 • SYNPO, akciová společnost
FaLang translation system by Faboba