Fakulty


Ústav vodního hospodářství obcí


Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod jsou dvě klíčové oblasti zájmu ústavu.

Zabýváme se intenzivně problematikou vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, ale také inženýrskými sítěmi obecně, balneotechnikou a odpadovým hospodářstvím. Naše pozornost je věnována především moderním technologiím úpravy vody a čištění odpadních vod, moderním analýzám provozu vodovodních a stokových sítí, v rámci výzkumu se soustřeďujeme na rizikovou analýzu a zranitelnost systémů zásobování vodou.

Co nabízíme:

 • Odborné posudky a expertízy v oblasti vodárenství, stokování a čištění odpadních vod
 • Navrhování, hydraulické výpočty a optimalizace provozu vodovodních a stokových sítí
 • Matematické modelování vodovodních sítí – hydraulická analýza,.matematické modelování stokových sítí (gravitačních, tlakových i podtlakových) a detailní návrh objektů
 • Monitoring tlakových a průtokových poměrů vodovodních sítí, monitoring čistíren odpadních vod a stokových systémů
 • Návrhy technologie úpravy vody a čištění odpadních vod, návrhy čerpacích stanic
 • Hodnocení účinnosti technologických procesů
 • Monitoring kvality povrchových vod
 • Kontrolní rozbory kvality pitné vody
 • Analýza rizik a tvorba WSP plánů vodárenských systémů
 • Analýza ztrát vody
 • Řešení spolehlivosti vodárenských systémů pomocí pokročilých modelů, plánování obnovy vodovodních a stokových sítí
 • Kurzy celoživotního vzdělávání pro praxi a státní správu akreditované ČKAIT
 • Zpracování posudků pro žádosti o dotace ze státních a evropských fondů, poradenská činnost při tvorbě projektů o dotace ze strukturálních fondů a při výběrových řízeních na dodavatele projekční a stavební činnosti

Vybavení:

 • Sada dataloggerů pro měření a záznam tlaku ve vodovodním potrubí
 • Ultrazvukové průtokoměry (měření průtoku v tlakovém trubním vedení i otevřených profilech)
 • Spektrofotometr Hach-Lange DR2800 pro měření širokého spektra chemických ukazatelů kvality vody
 • Multiparametrická monitorovací sonda YSI 6920 (pH, NH4, NO3, teplota, vodivost, chloridy, rozpuštěný kyslík, zákal)
 • Šachtová kamera RITEC pro náhledy do stokové sítě (se záznamem), sada srážkoměrů
 • Mouse: software pro matematické modelování proudění ve stokových sítích
 • MikeNet: softwarový nástroj pro matematické modelování proudění ve vodovodních sítích (včetně modlu kvality vody), Flow3d: software pro CFD analýzu
 • RelNet: softwarový modul pro hodnocení spolehlivosti vodovodních sítí
 • WaterRisk – analýza rizik veřejných vodovodů, webová aplikace

Reference:

 • ATJ special s.r.o.
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 • ČOV Račice-Pístovice
 • Obec Dolní Loučky
 • Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 • Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko"
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Teplárny Brno, a.s.
FaLang translation system by Faboba