Fakulty


Ústav fyziky


Fyzika je hnacím motorem inovací a vynálezů. Znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie.

Fyzika má mnoho aplikací rovněž v mnohých netechnických oblastech, například v biologii, fyziologii nebo medicíně.
Naší snahou je realizovat poslání fyziky v praxi. Dáváme přednost praktické výuce, logickému studiu a modernímu myšlení. Našim cílem je studenta obohatit o poznatky a aplikační znalosti, které ve svém dalším studiu a v praxi uplatní. V oblasti vědy a výzkumu se intenzivně zabýváme problematikou nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí.
Zajišťujeme výuku předmětu Fyzika ve všech oborech denního a kombinovaného studia.
V oblasti výzkumu řešíme projekty zaměřené na nedestruktivní metody ve stavebnictví, fyziku materiálů a elektroniku.

Co nabízíme:

 • Vzdělávání v oblasti obecné a technické fyziky
 • Odborné posudky a expertízy v oblasti technické fyziky
 • Fyzikální a měřící metody ve stavebnictví
 • Automatizace měření a řízení experimentu počítačem
 • Měření fyzikálně-technických vlastností stavebních látek a konstrukcí
 • Speciální vibro-akustická měření laboratorní a in-situ
 • Nedestruktivní zkušebnictví metodou akustické emise
 • Nedestruktivní zkušebnictví metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie
 • Nedestruktivní zkušebnictví metodou impedanční spektroskopie
 • Studium stochastických jevů v polovodičích
 • Aplikace polovodičů v interdisciplinárních oborech
 • Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných úkolů odborných ústavů
 • Výzkum magnetického a elektromagnetického pole v rámci stavební ekologie
 • Monitoring a hodnocení solárních článků
 • Hodnocení materiálů konfokálním mikroskopem

Vybavení:

 • Laboratoř pro měření impedanční spektroskopie
 • Laboratoř pro měření akustické emise
 • Laboratoř pro měření nelineární ultrazvukové spektroskopie
 • Laboratoř pro měření metodou impact echo
 • Laboratoř pro měření metodou elektromagnetické emise
 • Laboratoř pro měření elektrického a magnetického pole
 • Konfokální mikroskop
 • Laboratoř na měření elektrických vlastností solárních článků

Reference:

 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Brno
 • ŽPSV a.s., Uherský Ostroh
FaLang translation system by Faboba