Fakulty


Ústav geodezie


Přeneseme realitu z terénu do Vašeho počítače.

Naším oborem je vše, co se týká sběru geometrických a prostorových dat v terénu a jejich následného zpracování a interpretace. Zabýváme se rozličnými oblastmi geodézie od inženýrské geodézie přes katastr nemovitostí až po fotogrammetrii, 3D modelování a soudní znalectví.

Co nabízíme:

 • Geodetické práce ve výstavbě:
  • zajištění geodetických podkladů pro projektovou činnost
  •  vytyčovací sítě staveb, vytyčování staveb
  • dokumentace skutečného provedení staveb
  • pasporty staveb, historických objektů a podzemních prostor
  • měření při statických zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí a stavebních dílců (betonové, ocelové a dřevěné nosné systémy, mosty, klenby, aj.)
  • měření posunů a deformací staveb a podzemních prostor
 •  Katastr nemovitostí:
  • vyšetření údajů z katastru nemovitostí, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků
 •  Fotogrammetrie:
  • vyhodnocování měřických i neměřických snímků
  • kalibrace měřických a neměřických kamer
 •  Jiné:
  • digitální kartografie
  • kalibrace fázových center GPS antén
  • vytváření 3D modelů terénu a práce s modely (výpočty kubatur, tvorba profilů,…)
  • výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra
  • soudně znalecká činnost v oblastech geodézie a kartografie, inženýrské geodézie a fotogrammetrie

Vybavení:

 • Dvoufrekvenční přijímače GNSS (GPS) pro přesné určení polohy pomocí družic s možností práce v reálném čase (GNSS – RTK). Přesnost určení polohy až 1 cm. Aplikační softwary umožňující počítat vzájemnou polohu bodů až na vzdálenost 1000 km.
 • Kalibrační základna pro kalibraci GPS antén.
 • Široká škála geodetických totálních stanic, včetně přístrojů nejvyšší přesnosti. Přesnost měření délek 2 mm + 2 ppm, úhlů až 1“.
 • Elektronické nivelační přístroje pro technickou, přesnou i velmi přesnou nivelaci. Možnost určení převýšení s přesností 0,03 mm do 3 m převýšení na max. vzdálenost 50 m, jinak 0,3 mm na km délky nivelačního pořadu.
 • Kompletní vybavení pro digitální pozemní fotogrammetrii, možnost vytváření přesných 3D modelů objektů (staveb, terénu, modelů).
 • Speciální vybavení pro měření skutečného tvaru stavebních objektů, případně jejich posunů, deformací či kmitání.
 • Gravimetr Lacoste&Romberg pro určení velikosti tíhového zrychlení s přesností 1x10-7 m/s-2.

Reference:

 • Kontrolní měření kalibrační základny pro přijímače GNSS (VÚGTK v.v.i.)
 • Provozování stanice TUBO zařazené do národní sítě GNSS referenčních stanic CZEPOS. Stanice TUBO je též zařazena do Evropské sítě permanentních stanic (EPN) a vědecké sítě VESOG. (VÚGTK v.v.i., Zeměměřický úřad)
 • Deformace střechy pavilonu Z (Brněnské veletrhy a výstavy)
 • Zaměření vinných sklepů na Kraví hoře ve 3D (Obecní úřad Bořetice)
 • Dokumentace objektů hradu Veveří (Národní památkový ústav, pracoviště Brno)
 • Měření svislých posunů historických objektů - katedrála Petra a Pavla na Petrově, kostel v Zábrdovicích, kostel sv. Josefa (Brněnské biskupství)
 • Základní vytyčovací sítě pro výstavbu brněnských tunelů a VMO (IGM Brno)
 • Měření v Moravském krasu (Česká speleologická společnost, Správa jeskyní ČR)
FaLang translation system by Faboba