Fakulty


Ústav kovových a dřevěných konstrukcí


Dimenzování stavebních konstrukcí na zatěžovací účinky naplňuje primární kritéria procesu navrhování, jimiž jsou bezpečnost, spolehlivost a trvanlivost.

Činnost pracoviště je orientována na problematiku vývoje a výzkumu, navrhování a posuzování i experimentálního ověřování nosných stavebních konstrukcí, zejména z oceli, hliníku, dřeva, kompozitů a konstrukčního skla, a to se zřetelem na jejich spolehlivost, bezpečnost i trvanlivost, jež vyplývají z realizovaných dimenzí, materiálů a konstrukční skladby.

Co nabízíme:

 • Odborné posudky a expertízy nosných stavebních konstrukcí zejména z oceli, dřeva, kompozitů a konstrukčního skla
 • Podpora projektování navrhovaných konstrukcí a přepočty realizovaných nosných stavebních konstrukcí
 • Zpracování návrhů úprav, rekonstrukcí, příp. zesilování provozovaných konstrukcí
 • Experimentální ověřování skutečného působení, definovaných mezních stavů a procesu přetváření prvků a dílců konstrukčních systémů
 • Verifikace teoretické analýzy a idealizovaného výpočtu prvků, konstrukčních detailů a nosných soustav prostřednictvím zatěžovacích zkoušek
 • Podpora použití progresivních materiálů, detailů a konstrukčních systémů v rámci vývoje konstrukcí pozemních staveb a mostů

Vybavení:

Vybavení pracoviště zahrnuje softwarové produkty pro analýzu, dimenzování a zpracování výkresové dokumentace nosných konstrukcí a dále zejména zkušebnu se zařízením umožňujícím verifikaci skutečného působení, únosnosti, přetváření a mezních stavů prvků, dílců i konstrukčních systémů.

Přehled základního vybavení zkušebny Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí:

 • Zkušební lámací dráha s rozměrem volné využitelné plochy zatěžovacího rámu rámcově 4 000 x 5 500 mm
 • Zkušební lámací dráha s rozměrem volné využitelné plochy zatěžovacího rámu rámcově 2 500 x 3 000 mm
 • Hydromotory (zkušební hydraulické válce) pro statické a dynamické zatěžování zkušebních těles o kapacitě 10 kN, 100 kN a 400 kN
 • Zkušební lis pro statické zatěžování o kapacitě 200 kN a 1 000 kN
 • Hydraulické válce (zatěžovací lisy a zvedáky) o kapacitě 250 kN, 600 kN, 1 000 kN, 2000 kN
 • Vybavení pro aplikaci technologie zatěžování plošných konstrukčních dílců vakuováním
 • Digitální měřící ústředna pro snímání dat, tensometrická měření, systém pro snímání průhybů
 • Tloušťkoměr ultrazvukový

V závislosti na typu zatěžovací zkoušky zapojujeme do spolupráce na experimentech též další partnerská pracoviště fakulty, např. Ústavy stavebního zkušebnictví, železničních konstrukcí a staveb, geodézie, aj.

Reference:

 • A Plus, a.s.
 • TOLZA, spol. s r.o.
 • Institut ocelových konstrukcí, spol. s r.o.
 • VUSTAH, a.s.
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
 • I.K. SKYVA, spol. s r.o.
 • OKF, spol. s r.o., Brno
 • BVV Veletrhy Brno, a.s.
 • ÚAM Brno, spol. s r.o.
 • Hexaplan International, spol. s r.o.
 • Nedcon Magazijninrichting B.V., Doetinchem, Holandsko
 • Nedcon Bohemia, spol. s r.o., Pardubice
FaLang translation system by Faboba