Fakulty


Ústav betonových a zděných konstrukcí


Diagnostikujeme, zesilujeme, navrhujeme a optimalizujeme konstrukce z prostého vyztuženého a přepjatého betonu a zdiva. Provádíme dozor a expertízy konstrukcí, včetně stanovení reziduální životnosti.


Výzkumné a vývojové práce směřujeme především k nalezení progresivních, technicky optimálních a ekonomicky efektivních řešení konstrukčních stavebních problémů. Vyvíjíme a následně i aplikujeme speciální či netradiční materiály v betonových a zděných konstrukcích.
Provádíme diagnostiku a expertizy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, včetně extrémně namáhaných konstrukcí (např. pro jadernou energetiku). Navrhujeme zesilování a sanace moderních i historických stavebních konstrukcí.

Co nabízíme:

 • Návrhy a matematické modelování betonových zděných konstrukcí, interakční úlohy, modely podloží
 • Návrhy, posouzení a optimalizace železobetonových nebo předpjatých konstrukcí – aplikace deterministického i pravděpodobnostního přístupu
 • Management rizik staveb a jejich realizace, pasportizace staveb, tvorba specializovaných programů „na míru“
 • Zesilování a sanace konstrukcí; zpracování technicky i ekonomicky optimálního postupu zesílení a sanace
 • Návrh, zhotovení a zkoušení fyzikálních modelů stavebních konstrukcí a jejich prvků
 • Expertní statické posudky budov, mostů a inženýrských staveb, projekční práce
 • Posudky dopadu agresivního a/nebo kontaminovaného prostředí na funkci stavebních konstrukcí
 • Diagnostika a dlouhodobá sledování mostů, zásobníků a budov pozemních staveb, vytváření a vedení účelových řešitelských týmů
 • Revitalizace panelových budov, průzkumy, posuzování a projekty sanace hurdiskových stropů
 • Návrh speciálních betonů – vysokopevnostních, s omezeným smršťováním apod.
 • Návrh speciálních konstrukcí vyztužených, resp. zesílených kompozitní výztuží
 • Dlouhodobé zkoušky smršťování a dotvarování konstrukčních betonů i jiných stavebních materiálů
 • Návrh injektážních a příbuzných hmot pro práce budov pozemních staveb, speciálního zakládání, a to i do agresivního či kontaminovaného prostředí
 • Vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání, zejména v souvislosti se zaváděním nové soustavy evropských norem (Eurokódy)

Vybavení:

 • Specializované měřící a registrační ústředny pro automatizované sledování přetvoření, objemových změn, napjatosti a dalších konstrukčně významných fyzikálních veličin
 • Odpovídající mechanické, piezoelektrické, kapacitní, optické, akustické a magnetoelastické snímače
 • Klimatizovaná komora umožňující zkoušet materiály v teplotně i vlhkostně definovaných podmínkách
 • Hydraulická předpínací pistole s rozsahem 0 - 200 kN
 • Hardwarové i softwarové vybavení pro matematické modelování konstrukcí (statika, dynamika, optimalizace) včetně k tomu nezbytných zkušeností
 • Nástroje pro diagnostiku konstrukcí
 • Ověřené metodiky a postupy pro sledování chování konstrukcí a jejich materiálů

Reference:

 • BetónRacio, s.r.o. Trnava
 • ČEZ, a.s.
 • DIAMO, státní podnik
 • EGP INVEST, spol. s r.o.
 • FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
 • Holcim (Slovensko), a.s.
 • Chryso Chemie, s.r.o.
 • Metrostav, a.s.
 • OHL ŽS, a.s.
 • Povodí Moravy, státní podnik
 • Povodí Odry, státní podnik
 • PREFA Brno, a.s.
 • PREFA KOMPOZITY, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Sika CZ, s.r.o.
 • Skanska, a.s. (včetně Skanska Dopravní stavby a.s., Skanska Prefa a.s., Skanska Transbeton s.r.o.) 
 • SOLETANCHE Česká Republika, s.r.o.
 • Správa železničních dopravních cest, státní organizace 
 • STACHEMA Kolín, spol. s r.o.ustav-betonovych-a-zdenych-konstrukci-fakulta-stavebni-vut-brno
 • Stump-Geospol, s.r.o.
 • TOPOS PREFA Tovačov, a.s.
 • ÚJV Řež, a.s.
 • Ústav aplikované mechaniky, s.r.o.
 • ZAPA beton, a.s.
FaLang translation system by Faboba