Current technology offer

Pokud se zeptáte zedníka, zda je vůbec možné namíchat beton bez cementu, asi si v lepším případě poklepe na čelo, v horším Vás počastuje nelichotivou poznámkou. Nicméně na pracovišti FCH VUT v Brně, ale i v jiných světových výzkumných institucích se touto problematikou zabývají již řadu let a dokazují tak, že i takový stavební materiál je možno vyrobit.


Nabízené algoritmy představují základní sadu metod pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů pomocí metody číslicového předzkreslení. Jedná se o algoritmy pracující na principu zpětnovazebního systému. Na základě informací ze zpětné vazby dojde k následným výpočtům inverzní charakteristiky a tím ke snížení nelineárních projevů koncového stupně na přenášený signál.


Offered milling cutter is suitable for various applications on a variety of materials. Wide filed of application is given its special shape and three possible structural variants.


Ne vždy má zemina, na níž mají probíhat stavební práce, dostatečně dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Jednou z běžně používaných metod pro zlepšení kvality zemního tělesa jsou štěrkové pilíře. Jak ale zajistit kvalitu realizovaných štěrkových pilířů, když neexistuje jednotný systém jejich ověření? Na tuto otázku našli odpověď vědci z Fakulty stavební.


Currently, copper, aluminum or steel are commonly used for the construction of heat exchangers, which makes them heavy and expensive. Polymer properties differ significantly from the properties of metals and the use of polymers as a construction material can reduce these drawbacks in such applications. The low density, excellent chemical resistance, and smooth surface coupled with their environmental attractiveness are the main advantages of polymers. We offer several ways to adjust the polymeric hollow fibers for higher efficiency of these exchangers.


A condition of the Czech roads is not always the best, and our car so often suffer shock of driving over bumps. Shock absorbers are stressed a lot and their improper functionality can alter driving characteristics, eg. the braking distance. Therefore, it is necessary to periodically inspected shock absorbers at vehicle technical inspection. It can be done in several ways and for this purpose BUT offer a suspension testing rig without disassembling.