Vědci z Fakulty stavební VUT v Brně navrhli kombinované zařízení k výrobě plastových vzorků. Jako metodu použili tlakové lisování za kombinovaného ohřevu a chlazení. Tato metoda má výhodu v tom, že použitá válcová forma je rozebíratelná a má speciální systém chlazení a tak odpadá problém při vyjmutí vyrobeného vzorku. Metoda je vyzkoušena pro laboratorní použití při výrobě vzorků kompozitních plastů.


Neobejdete se v létě bez zapnuté klimatizace i s hrozbou zdravotních rizik, které klimatizované místnosti způsobují? Vědci z Fakulty stavební, Ústavu pozemního stavitelství, v experimentálních  místnostech dlouhodobě testují tepelně akumulační moduly obsahující materiály s fázovou změnou se systémem kapilárních rohoží, technologii, řešící problém přehřívání místností v letních měsících a zajišťující sálavé vytápění v zimním a přechodném období.


Vědci z Fakulty stavební našli způsob, jak zvukově izolovat podlahové konstrukce, aby splňovaly příslušné normy hluku a neomezovaly komfort uživatelů zejména bytových domů. Využívají k tomu stropní konstrukce, které vylepšují akustické vlastnosti kročejového hluku a také zvyšují vzduchovou neprůzvučnost.


Dřevěná stavebnice mostních konstrukcí vytvořena dle designu reálných mostů v České republice i USA se dostala k prodeji a zájem o ni projevují jak mateřské školky, tak studenti technických univerzit a středních škol. Tato didaktická pomůcka byla navržena vědci z Fakulty stavební VUT v Brně, Ústavu betonových a zděných konstrukcí.


V současné době jsou při moderní výstavbě uplatňovány v různých formách energeticky úsporné technologie a zároveň i sílí snaha o maximální využívání alternativních zdrojů energie. Také na Fakultě stavební VUT v Brně se vědci touto otázkou zabývají, jako například Ing. Pavel Adam z Ústavu technických zařízení budov, který je původcem nového efektivního systému pro ohřev čerstvého venkovního vzduchu.


Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a ing. Michal Batelka z Ústavu stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT jsou původci nového technického řešení, které se týká strusko-agloporitových betonů, pro jejichž přípravu je používáno umělé spékané kamenivo z elektrárenských či teplárenských popílků, tzv. agloporit, a to frakce 4 – 8 mm a jako další plnivo slouží elektrárenská struska o stejné frakci jako náhrada přírodního kameniva.