Aktuální nabídka technologií

Sestava tepelně akumulačních modulů dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním.


Vynález se týká unikátního hořáku pro efektivní spalování kapalných a plynných paliv současně při současné kolísavé kvalitě spalovaných paliv.


Kvalitu a spolehlivost dodávky elektrické energie výrazně ovlivňují poruchy v elektrických sítích, které proto musí být včas lokalizovány a co nejrychleji odstraněny. V případě jednopólové poruchy (spojení jedné fáze se zemí) v soustavách neúčinně uzemněných vzniká zemní spojení. Tato porucha je jen velmi obtížně lokalizovatelná, což prodlužuje dobu pro její odstranění. Nabízíme zařízení, které umí toto zemní spojení rychle a přesně vyhledat.


Vynález se týká zařízení pro úpravu povrchu skleněných vzorků před nalepením čipů (keramické, skleněné nebo plastové), které jsou určeny ke zkouškám praní a čištění tavidel.


Nabízený ejektor s možností regulace průtoku může sloužit např. pro odsávání spalin nebo jiných odpadních plynů. Ejektor je vhodný pro čerpání spalin o vysokých teplotách a funguje zároveň jako chladič protékajících plynů.


Multifunkční jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu slouží k ověřování technologií čištění plynů s obsahem např. organických těkavých látek. Hlavní výhodou tohoto zařízení jsou široké možnosti nasazení jak v laboratoři, tak i v praxi v různých pracovních podmínkách, hlavně těžkých chemických provozů.