Aktuální nabídka technologií

Sestava tepelně akumulačních modulů dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním.


Vynález se týká unikátního hořáku pro efektivní spalování kapalných a plynných paliv současně při současné kolísavé kvalitě spalovaných paliv.


Kvalitu a spolehlivost dodávky elektrické energie výrazně ovlivňují poruchy v elektrických sítích, které proto musí být včas lokalizovány a co nejrychleji odstraněny. V případě jednopólové poruchy (spojení jedné fáze se zemí) v soustavách neúčinně uzemněných vzniká zemní spojení. Tato porucha je jen velmi obtížně lokalizovatelná, což prodlužuje dobu pro její odstranění. Nabízíme zařízení, které umí toto zemní spojení rychle a přesně vyhledat.


Vynález se týká zařízení pro úpravu povrchu skleněných vzorků před nalepením čipů (keramické, skleněné nebo plastové), které jsou určeny ke zkouškám praní a čištění tavidel.


Zařízení umožňuje snímání dvou charakteristik lidského oka – oční duhovku a oční sítnici. Princip tohoto zařízení spočívá v kombinaci optiky, kamerových systémů a speciálního manipulačního prvku uvnitř přístroje, které zajišťují v celku skenování obou charakteristik pomocí jednoho kompaktního zařízení.


Nově byla vyvinuta metoda pro permanentní značení skleněných nebo keramických desek, které jsou opakovaně podrobovány náročným procedurám za účelem jejich rozlišení.