Aktuální nabídka technologií

The English version is under preparation.

Toto nové řešení se týká dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra elektromagnetických vln pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění.


Čištění solidifikačních věží probíhá v současnosti několika způsoby (mechanicky, chemicky, kombinací) což obnáší řadu bezpečnostních rizik, které musí být zajištěny přísnými hygienickými a ekologickými normami. Tyto uvedené nevýhody je možné řešit pomocí vynálezu, který vznikl na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.


Sestava tepelně akumulačních modulů dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním.


Vynález se týká unikátního hořáku pro efektivní spalování kapalných a plynných paliv současně při současné kolísavé kvalitě spalovaných paliv.


Kvalitu a spolehlivost dodávky elektrické energie výrazně ovlivňují poruchy v elektrických sítích, které proto musí být včas lokalizovány a co nejrychleji odstraněny. V případě jednopólové poruchy (spojení jedné fáze se zemí) v soustavách neúčinně uzemněných vzniká zemní spojení. Tato porucha je jen velmi obtížně lokalizovatelná, což prodlužuje dobu pro její odstranění. Nabízíme zařízení, které umí toto zemní spojení rychle a přesně vyhledat.


Vynález se týká zařízení pro úpravu povrchu skleněných vzorků před nalepením čipů (keramické, skleněné nebo plastové), které jsou určeny ke zkouškám praní a čištění tavidel.