Aktuální nabídka technologií

Nabízené algoritmy představují základní sadu metod pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů pomocí metody číslicového předzkreslení. Jedná se o algoritmy pracující na principu zpětnovazebního systému. Na základě informací ze zpětné vazby dojde k následným výpočtům inverzní charakteristiky a tím ke snížení nelineárních projevů koncového stupně na přenášený signál.


Hrubovací fréza

18. 10. 2016

Nabízená fréza je vhodná pro různé aplikace a celou řadu materiálů. Široké pole použití je dáno jejím speciálním tvarem a třemi možnými konstrukčními variantami.


Ne vždy má zemina, na níž mají probíhat stavební práce, dostatečně dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Jednou z běžně používaných metod pro zlepšení kvality zemního tělesa jsou štěrkové pilíře. Jak ale zajistit kvalitu realizovaných štěrkových pilířů, když neexistuje jednotný systém jejich ověření? Na tuto otázku našli odpověď vědci z Fakulty stavební.


V současné době se používají tepelné výměníky z mědi, hliníku nebo oceli, což je dělá těžkými a drahými. Vlastnosti polymerů se výrazně liší od vlastností kovů a použití polymerů jako konstrukčního materiálu dokážou tyto nedostatky redukovat u tepelných výměníků. Hlavními výhodami polymerů jsou nízká hustota, výborná chemická odolnost a hladkost povrchu. Nabízíme několik způsobů úpravy dutého polymerního vlákna pro zvýšení účinnosti takovýchto výměníků.


Stav českých silnic nebývá vždy nejlepší a naše auto tak často trpí nárazy z jízdy po nerovnostech. Tlumiče se hodně opotřebovávají a při nesprávné funkčnosti můžou měnit jízdní vlastnosti vozidla, jako např. brzdnou dráhu. Proto je nutná pravidelná inspekce tlumičů při technické kontrole vozidla. Ta může probíhat několika způsoby a VUT v Brně Vám pro tyto účely přináší bezdemontážní testr.


Traffic shaper je zařízení, které umožňuje vložením do cesty regulovat síťový provoz na základě administrátorem definovaných parametrů. Prototyp zařízení vyvinutý pracovníky CVIS VUT umožňuje zařadit síťový provoz do jednotlivých tříd na které je možno následně aplikovat parametry síťového provozu.