Aktuální nabídka technologií

Pokud se zeptáte zedníka, zda je vůbec možné namíchat beton bez cementu, asi si v lepším případě poklepe na čelo, v horším Vás počastuje nelichotivou poznámkou. Nicméně na pracovišti FCH VUT v Brně, ale i v jiných světových výzkumných institucích se touto problematikou zabývají již řadu let a dokazují tak, že i takový stavební materiál je možno vyrobit.


Nabízené algoritmy představují základní sadu metod pro digitální linearizaci výkonových zesilovačů pomocí metody číslicového předzkreslení. Jedná se o algoritmy pracující na principu zpětnovazebního systému. Na základě informací ze zpětné vazby dojde k následným výpočtům inverzní charakteristiky a tím ke snížení nelineárních projevů koncového stupně na přenášený signál.


Hrubovací fréza

18. 10. 2016

Nabízená fréza je vhodná pro různé aplikace a celou řadu materiálů. Široké pole použití je dáno jejím speciálním tvarem a třemi možnými konstrukčními variantami.


Ne vždy má zemina, na níž mají probíhat stavební práce, dostatečně dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. Jednou z běžně používaných metod pro zlepšení kvality zemního tělesa jsou štěrkové pilíře. Jak ale zajistit kvalitu realizovaných štěrkových pilířů, když neexistuje jednotný systém jejich ověření? Na tuto otázku našli odpověď vědci z Fakulty stavební.


V současné době se používají tepelné výměníky z mědi, hliníku nebo oceli, což je dělá těžkými a drahými. Vlastnosti polymerů se výrazně liší od vlastností kovů a použití polymerů jako konstrukčního materiálu dokážou tyto nedostatky redukovat u tepelných výměníků. Hlavními výhodami polymerů jsou nízká hustota, výborná chemická odolnost a hladkost povrchu. Nabízíme několik způsobů úpravy dutého polymerního vlákna pro zvýšení účinnosti takovýchto výměníků.


Stav českých silnic nebývá vždy nejlepší a naše auto tak často trpí nárazy z jízdy po nerovnostech. Tlumiče se hodně opotřebovávají a při nesprávné funkčnosti můžou měnit jízdní vlastnosti vozidla, jako např. brzdnou dráhu. Proto je nutná pravidelná inspekce tlumičů při technické kontrole vozidla. Ta může probíhat několika způsoby a VUT v Brně Vám pro tyto účely přináší bezdemontážní testr.