Aktuální nabídka technologií

Světelný mikroskop je navržený pro zobrazování průsvitných předmětů schopných emitovat luminiscenční (fluorescenční) záření. Umožňuje současně studovat funkci i strukturu živých mikroobjetků, jako např. rostlinných a živočišných buněk a mikroorganizmů. Lze jej využít také při zobrazování technických mikroobjektů.


Speciální kamerový systém slouží ke kontrole kvality extrudovaného vlákna (hlavně polymerického). Princip kontroly je založen na průběžném snímání vlákna ze tří pohledů. Jejich složením a vyhodnocením lze odhadnout průměr vlákna a jeho válcovitost. Tímto způsobem je možné identifikovat různé vady vlákna.


Tento ventil v kombinaci s controllerem řeší otázku nízké frekvence uzavírání ventilů v magnetoreologických okruzích. Je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, stejně jako pro tlumení vibrací různých strojů a motorů.


The English version is under preparation.

Toto nové řešení se týká dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra elektromagnetických vln pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění.


Čištění solidifikačních věží probíhá v současnosti několika způsoby (mechanicky, chemicky, kombinací) což obnáší řadu bezpečnostních rizik, které musí být zajištěny přísnými hygienickými a ekologickými normami. Tyto uvedené nevýhody je možné řešit pomocí vynálezu, který vznikl na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.


Sestava tepelně akumulačních modulů dokáže účinně stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení místností v letním období, lze jej využít i pro nízkoteplotní vytápění místností v období zimním.