Aktuální nabídka technologií

Traffic shaper je zařízení, které umožňuje vložením do cesty regulovat síťový provoz na základě administrátorem definovaných parametrů. Prototyp zařízení vyvinutý pracovníky CVIS VUT umožňuje zařadit síťový provoz do jednotlivých tříd na které je možno následně aplikovat parametry síťového provozu.


Nabízené řešení je vhodné do mikroskopů atomárních sil, které jsou obecně velmi citlivé na vibrace. Naše řešení se týká inovace spojení měřící hlavy se vzorkem, aby byly vibrace přenášené na hrot sondy co nejmenší.


Konstrukce statického zajištění obloukové klenby je schopna pomocí patentově chráněného prostorového uspořádání předpínací výztuže zvýšit zatížitelnost klenbových pásů. Lze ji použít pro betonové i zděné klenby, především pro opravy památkově chráněných konstrukcí, u nichž je potřeba zachovat původní „vizáž“.

Světelný mikroskop je navržený pro zobrazování průsvitných předmětů schopných emitovat luminiscenční (fluorescenční) záření. Umožňuje současně studovat funkci i strukturu živých mikroobjetků, jako např. rostlinných a živočišných buněk a mikroorganizmů. Lze jej využít také při zobrazování technických mikroobjektů.


Speciální kamerový systém slouží ke kontrole kvality extrudovaného vlákna (hlavně polymerického). Princip kontroly je založen na průběžném snímání vlákna ze tří pohledů. Jejich složením a vyhodnocením lze odhadnout průměr vlákna a jeho válcovitost. Tímto způsobem je možné identifikovat různé vady vlákna.


Tento ventil v kombinaci s controllerem řeší otázku nízké frekvence uzavírání ventilů v magnetoreologických okruzích. Je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, stejně jako pro tlumení vibrací různých strojů a motorů.