Aktuální nabídka technologií

Konstrukce statického zajištění obloukové klenby je schopna pomocí patentově chráněného prostorového uspořádání předpínací výztuže zvýšit zatížitelnost klenbových pásů. Lze ji použít pro betonové i zděné klenby, především pro opravy památkově chráněných konstrukcí, u nichž je potřeba zachovat původní „vizáž“.

Světelný mikroskop je navržený pro zobrazování průsvitných předmětů schopných emitovat luminiscenční (fluorescenční) záření. Umožňuje současně studovat funkci i strukturu živých mikroobjetků, jako např. rostlinných a živočišných buněk a mikroorganizmů. Lze jej využít také při zobrazování technických mikroobjektů.


Speciální kamerový systém slouží ke kontrole kvality extrudovaného vlákna (hlavně polymerického). Princip kontroly je založen na průběžném snímání vlákna ze tří pohledů. Jejich složením a vyhodnocením lze odhadnout průměr vlákna a jeho válcovitost. Tímto způsobem je možné identifikovat různé vady vlákna.


Tento ventil v kombinaci s controllerem řeší otázku nízké frekvence uzavírání ventilů v magnetoreologických okruzích. Je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, stejně jako pro tlumení vibrací různých strojů a motorů.


The English version is under preparation.

Toto nové řešení se týká dynamické alokace a využití radiofrekvenčního spektra elektromagnetických vln pro kognitivní systém přenosu dat silně rušených prostor impulsními zdroji rušení a uspořádání pomocného systému k jeho provádění.


Čištění solidifikačních věží probíhá v současnosti několika způsoby (mechanicky, chemicky, kombinací) což obnáší řadu bezpečnostních rizik, které musí být zajištěny přísnými hygienickými a ekologickými normami. Tyto uvedené nevýhody je možné řešit pomocí vynálezu, který vznikl na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.